Підтримати Долучитися Увійти

Правила проведення засідань Рад і Конференцій партійних організацій

2017/08/23 15:23

Скликання засідання Ради організації

Про скликання засідання має бути офіційно оголошено до його початку шляхом розміщення відповідного анонсу на офіційному сайті Партії, а також рішення. Рішення про скликання засідання Ради має містити наступну інформацію: дату, час, місце проведення та порядок денний засідання та/або інша інформація, що є обов’язковою для спеціальних анонсів. Таке рішення, а також анонс про проведення засідання, мають бути опубліковані не пізніше двох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення (пункти 5.13. та 5.15.7. Статуту).

Отже, для повідомлення про скликання засідання Ради організації на сайті Партії має бути розміщено РІШЕННЯ Голови організації про її скликання (у відповідному розділі) та АНОНС (у відповідній таблиці).

Зразок розпорядження про скликання засідання Ради

Про проведення засідання Ради партійної організації – члени Партії, які входять до складу осередків на території відповідної партійної організації, мають бути належним чином повідомлені. Належним вважається повідомлення, що (пункт 5.17. Статуту):

−        здійснене через внутрішню партійну мережу (у разі її створення) та в будь-який інший спосіб, що забезпечує оперативну передачу інформації (смс-повідомленнями, електронними листами тощо) та дозволяє зафіксувати факт відправлення повідомлення;

−        здійснене не пізніше, ніж за два робочі дні до події, про яку повідомляється, якщо інше прямо не встановлено Статутом.

 АНОНСУВАТИ ЗАСІДАННЯ РАДИ 

До повноважень Ради місцевої організації належить (пункт 7.11 Статуту):

–        прийняття рішення про участь організації у виборах до органів місцевого самоврядування на території, на яку поширюється діяльність партійної організації, визначає стратегію та форму участі у таких виборчих процесах, утворює виборчі штаби, обирає представників партії у виборчих комісіях;

–        ухвалення рішення про скликання Конференції місцевої партійної організації;

–        організація розробки та затвердження плану діяльності місцевої партійної організації;

–        створення Виконкому, призначення Керівника і Реєстратора Виконкому організації, затвердження штатного розпису. Повноваження керівника виконкому та реєстратора припиняються з дня призначення іншої особи на дані посади або за власним бажанням.

До повноважень Ради обласної організації належить (пункт 8.11. Статуту):

–        ухвалює рішення про скликання Конференції обласної партійної організації;

–        приймає рішення про участь організації у виборах до органів місцевого самоврядування на території, на яку поширюється діяльність обласної партійної організації, визначає стратегію та форму участі у таких виборчих процесах, утворює виборчі штаби, обирає представників партії у виборчих комісіях;

–        забезпечує розробку, організацію та контроль за виконанням планів діяльності обласної партійної організації;

–        створює Виконком, призначає Керівника і Реєстратора Виконкому відповідної обласної організації, затверджує штатний розпис. Повноваження керівника виконкому та реєстратора припиняються з дня призначення іншої особи на дані посади або за власним бажанням;

–        забезпечує виконання рішень Конференції обласної партійної організації, а також керівних органів Партії вищого рівня.

Отже, на засіданні Ради партійної організації призначається на посаду Керівник Виконкому й Реєстратор. Керівник Виконкому призначається відкритим голосуванням (пункт 5.15. Статуту).

Терміни анонсування засідань рад (в тому числі при обранні Керівників Виконкомів та Реєстраторів (пункт 5.15.1. Статуту)):

− анонс про призначення засідання, на якому мають відбутися відповідні вибори має бути розміщений на офіційному сайті Партії не пізніше, ніж протягом двох робочих днів з моменту прийняття рішення про його/їх проведення;

− інформація про кандидатів, що висунуті для обрання на посади має бути розміщена в анонсі засідання не менш, ніж за 10 днів – для обрання до обласних, та 5 днів – для обрання на посади місцевих партійних організацій).

Протоколи засідань та прийняті на них рішення підлягають обов’язковому надсиланню до Секретаріату Партії та опублікуванню на офіційному сайті Партії у строки та в порядку, передбаченому Статутом Партії.

 

Скликання засідання Конференції організації

Конференція є вищим керівним органом партійної організації.

Про проведення засідання Конференції партійної організації – члени Партії, які входять до складу осередків на території відповідної партійної організації, мають бути належним чином повідомлені. Належним вважається повідомлення, що (пункт 5.17. Статуту):

−        здійснене через внутрішню партійну мережу (у разі її створення) та в будь-який інший спосіб, що забезпечує оперативну передачу інформації (смс-повідомленнями, електронними листами тощо) та дозволяє зафіксувати факт відправлення повідомлення;

−        здійснене не пізніше, ніж за два робочі дні до події, про яку повідомляється, якщо інше прямо не встановлено Статутом.

Повноваження Конференції місцевої партійної організації (пункт 7.9. Статуту):

–           обирає (та відкликає) Голову і заступників голови місцевої партійної організації;

–           формує персональний склад Контрольно-ревізійної комісії місцевої партійної організації;

–           обирає (та відкликає) двох членів до Ради місцевої партійної організації;

–     обирає (та відкликає) представника до Ради обласної партійної організації та представника до Контрольно-ревізійної комісії обласної партійної організації;

–          висуває виборчий список або окремих кандидатів в депутати (міських, селищних, сільських голів або старост громад) від партії для участі у виборах до відповідної місцевої ради;

–         погоджує номінування особи для її висування З’їздом Партії для участі у виборах до Верховної Ради України;

–           затверджує Регламент діяльності місцевої партійної організації;

–      розглядає та ухвалює рішення з інших питань діяльності місцевої партійної організації, що не суперечить Статуту.

Повноваження Конференції обласної партійної організації (пункт 8.9. Статуту):

–        визначення основних завдань та пріоритетних напрямків діяльності, затвердження плану діяльності обласної партійної організації відповідно до загальної стратегії та планів діяльності Партії з урахуванням регіональних потреб та особливостей;

–        висунення виборчого списку або окремих кандидатів в депутати від партії для участі у виборах до відповідної обласної ради (Київської та Севастопольської міської, Верховної ради Автономної Республіки Крим);

–        затвердження Регламенту діяльності відповідної обласної організації;

–      ухвалення пропозицій щодо кандидатів на посади в органи державної влади та органи місцевого самоврядування або їх безпосереднє висунення;

–        обрання (та відкликання) Голови та заступників Голови обласної партійної організації, та двох членів Ради організації, терміном на один рік зі складу членів осередків, які знаходяться на території цієї організації;

–       обрання (та відкликання) представників до Політичної ради Партії від обласної організації з розрахунку: перший та другий член політради від кожних п’ятнадцяти осередків на території області, а третій та кожен наступний від кожних тридцяти осередків (15 осередків – 1 член політради, 30 осередків – 2 члени політради, 60 осередків – 3 члени політради, 90 осередків – 4 члени політради, 120 осередків – 5 членів політради і т.д.);

–          обрання (та відкликання) представника від обласної партійної організації до Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії;

–       розгляд та ухвалення рішення з інших питань діяльності обласної партійної організації, що не суперечить Статуту.

РІШЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ – ЦЕ ПРОТОКОЛ РАДИ, ОПУБЛІКОВАНИЙ НА САЙТІ ПАРТІЇ, У СТРОКИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ СТАТУТОМ!

Терміни анонсування засідання Конференції при виборах:

Обрання на посади або до складу колегіальних органів Партії та партійних організацій мають організовуватись таким чином щоб (пункт 5.15.1. Статуту):

− анонс про призначення засідання, на якому мають відбутися відповідні вибори був розміщений на офіційному сайті Партії не пізніше, ніж протягом двох робочих днів з моменту прийняття рішення про його/їх проведення;

− з моменту прийняття рішення про проведення виборів до моменту голосування було не менш ніж: – для органів управління обласних партійних організацій – 20 днів; – для органів управління місцевих партійних організацій – 10 днів;

− інформація про кандидатів, що висунуті для обрання на посади або до органів управління партії була розміщена в анонсі засідання не менш, ніж за 10 днів – для обрання до обласних, та 5 днів – для обрання на посади або до органів місцевих партійних організацій.

Кандидат на посаду Голови обласної партійної організації або до складу органу управління обласної партійної організації повинен подати заяву про свій намір балотуватися не пізніше ніж за 11 днів до початку відповідного засідання. До заяви кандидата додається автобіографія, програма кандидата та підписний лист із зафіксованою в ньому підтримкою не менше 5 (п’яти) членів Партії, які входять до складу первинних осередків на території відповідної області (пункт 5.15.3. Статуту).

Кандидат на посаду Голови або до складу органу управління місцевої партійної організації повинен подати заяву про свій намір балотуватися не пізніше ніж за 6 днів до початку відповідного засідання. До заяви кандидата додається автобіографія та програма кандидата (пункт 5.15.4. Статуту).

Зразок_підписний лист

Заява_згода балотуватися

Кожен кандидат не пізніше ніж за 5 днів – для органів управління обласних партійних організацій; за 2 дні – для органів управління місцевих партійних організацій до початку засідання публічно презентував свою програму. У разі наявності більш, ніж одного кандидата презентація програми відбувається спільно в форматі дебатів (пункт 5.15.8 Статуту).

АНОНСУВАТИ КОНФЕРЕНЦІЮ

Всі документи надсилати до Секретаріату Партії на адресу rozbudova@sylalyudey.org одним файлом у форматі .pdf