Підтримати Долучитися Увійти

Програма Партії

«ЗАТВЕРДЖЕНО» зміни

рішенням Восьмого Всеукраїнського З’їзду політичної партії «Сила Людей»

№ 01/02-2018З від «04» лютого 2018 року

ВІЗІЯ

Людина – найвища цінність. Освічена, розвинута, вільна та відповідальна людина, яка живе в достатку, є головною метою України:

 • розвинутої країни з громадянським суспільством та високим рівнем культури та духовності;
 • сильної країни з міцною економікою, де впроваджуються інновації;
 • справедливої країни, в якій влада для людей, а не люди для влади;
 • освіченої країни, в якій люди незалежно від віку, постійно навчаються та самовдосконалюються;
 • самоврядної країни, в якій люди об’єднані в сильні громади на місцях і самостійно вирішують, як їм жити.

Солідарні та самодостатні люди, впевнені в завтрашньому дні – основа країни!

 

ЦІННОСТІ ТА ПРИНЦИПИ

 Черпаючи натхнення з Великих документів, що змінили хід історії, зокрема: 

– Загальної Декларації прав людини, Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод, Хартії засадничих прав Європейського союзу;

– Конституції України, як основного Закону та суспільної угоди народу України;

– З української хартії вільної людини, як заклику моральних авторитетів України до нас, представників нової хвилі політично та суспільно активних діячів,

стверджуємо, що в своїй діяльності ми керуємось наступними засадами:

Гідність 

 • людська гідність є абсолютною цінністю і є визначальною в ставленні до кожної людини;
 • її слід усіляко плекати і не можна обмежувати за будь-яких обставин, в тому ж числі у випадках коли хтось оступився чи вчинив злочин. 

Свобода 

 • свобода зобов’язує нести відповідальність за свої слова та вчинки;
 • свобода без відповідальності – це крок до анархії та хаосу.

Відповідальність 

 • усвідомлена відповідальність – ознака зрілості людини та суспільства;
 • кожен має нести відповідальність за власні слова та вчинки;
 • відповідальність передбачає дотримання домовленостей. Угоди між суспільством та владою, між людиною та державою, між партнерами по бізнесу укладенні в інтересах сторін – така ж частина законодавства як і будь-який закон, за порушення яких мають притягувати до відповідальності;
 • найбільші проблеми людства, найжорстокіші війни починалися з порушення попередньо встановлених порядків і укладених угод. Їх дотримання та вдосконалення – шлях до миру. 

Справедливість 

 • справедливість – одна із головних передумов мирного співжиття людей;
 • справедливість передбачає рівність можливостей для всіх та рівність усіх перед законом, а також винагорода та стимуляція тих, хто проявляє активність і працьовитість у створенні суспільних благ;
 • забезпечення достатнього рівня справедливості – засаднича функція держави, без якої вона перетворюється на репресивний апарат;
 • справедливе правосуддя – це головна передумова для можливості відстояти свої інтереси, права та свободи; З цієї причини воно є головним гарантом внутрішньої безпеки і спокою в країні, а тому воно має бути на особливому контролі суспільства.

Відкритість 

 • влада має бути відкритою та контрольованою суспільством;
 • свобода слова, думки – засадничі і невід’ємні права кожної людини. 

Дієвість 

 • аби змінити Україну, замало самого усвідомлення та аналізу проблем і викликів, що стоять перед народом та державою, слід діяти;
 • якщо якісь процеси в житті країни відбуваються не належним чином, ми не критикуємо, а виробляємо проекти рішень, що усунуть недоліки;
 • ми будуємо країну поважаючи закон, змінюємо правове поле та формуємо умови згідно з його нормами;
 • у своїх діях спираємося на власні сили – самоорганізацію та самоврядність, які є мірилом успіху, розуміючи, що ми самі найбільше зацікавлені навести лад та забезпечити розвиток власних громад, регіонів та країни.

Солідарність

 • країни процвітають лише тоді, коли в суспільстві панує солідарність, а отже доброзичливість, єдність та взаємодопомога;
 • солідарність виростає з усвідомлення спільності людських інтересів;
 • лише у відстоюванні інтересів усіх ми зможемо відстояти інтереси кожного;
 • жодна добра ініціатива не може бути втілена у життя в суспільстві де панують розбрат і ненависть один до одного. 

Конкурентність 

 • лише в чесному змаганні за правилами встановленими в інтересах суспільства знаходиться оптимальний шлях для його розвитку;
 • змагальність у підходах, механізмах, підтримка найкращих ідей та найдієвіших засобів розширює потенціал, надає нові ресурси для руху вперед;
 • конкурентне змагання, а не війна на виживання забезпечить успішне досягнення результату, а всім учасникам процесу саморозвиток та спільну вигоду від його досягнення;
 • відсутність конкуренції призводить, зокрема, до застою в державі, монополізації економіки та погіршення якості товарів та послуг, а також деградації суспільства. 

Добробут 

 • прагнення добробуту – природне бажання людини;
 • мірилом ефективності влади є рівень зростання добробуту її громадян; Якщо добробут людей погіршується – маємо змінювати таку владу.

Ці засади  покликали нас до спільної праці, ставши основою для всіх наших дій.

Стверджуємо, що втіливши ці імперативи в життя України, ми змінимо нашу країну і світ навколо нас!

 

ТЕЗИ

Країні потрібна сила, що сформує середній клас та забезпечить: волю, добробут та впевненість в завтрашньому дні кожному громадянину!

Ми за громадянський патріотизм

Ми за сімейні цінності та освічену країну

Ми за заможних громадян

Ми за країну рівних можливостей

Ми за працюючу і відповідальну людину

Ми за країну сильних громад

Ми за те, щоб земля, надра та національні багатства належали українцям

 

ПРОГРАМНІ ЗАСАДИ: 

 1. Децентралізація зі збереженням унітарності.
 • Посилення повноважень місцевого самоврядування та членів громади.
 • Сильні громади та регіони.
 • Субсидіарність. Держава втручається в місцеві питання, лише, якщо громада неспроможна їх вирішити самостійно.
 • Бюджети знизу догори, а не навпаки.
 • Ліквідація місцевих державних адміністрацій. 
 1. Суспільство рівних можливостей. Рівні можливості в усьому.
 • Свобода підприємницької діяльності.
 • Реально функціонуючі «соціальні ліфти».
 • Державна кар’єра – доступна кожному достойному кандидату.
 • Рівні можливості для самореалізації та свобода творчості.
 1. Середній клас – основа країни.
 • Середній клас – відповідальний за країну та суспільство.
 • Достаток повинен зростати. Гідна винагорода за працю. Працююча людина не може бути бідною.
 • Створення новітнього робітничого класу. Сильні профспілки.
 • Сукупний капітал середнього класу повинен перевищувати капітал олігархів та великого бізнесу;
 • Деолігархізація.
 1. Культ дитини та сім’ї.
 • Культивування сімейних цінностей, підтримка молодої родини.
 • Дитина – центр суспільної уваги. Повага до її прав, потреб та бажань.
 • Повага до матері та батька.
 • Особлива повага та увага до вагітної жінки.
 • Повага до старшого покоління та до кожної літньої людини.
 • Поборемо соціальне сирітство.
 • Підтримка багатодітних сімей. 
 1. Держава має надавати послуги (сервіс).
 • Висока якість державних послуг.
 • Культура обслуговування. Чиновник повинен поважати людину.
 • Принцип «єдиного вікна» та «мовчазної згоди».
 • Персональна відповідальність чиновника за неякісно надану послугу.
 • Посольства та консульства України – захист громадянина закордоном.
 • Ефективний та сучасний менеджмент держави та електронне врядування. 
 1. Громадянський патріотизм. Образ громадянина України.
 • Повага до історії, традицій, культури, етики та права.
 • Громадянин шанує державу та пишається нею.
 • Громадянин поважає та виконує закон.
 • Повага людини до людини.
 • Громадянин зберігає українські традиції.
 • Відповідальний громадянин. 
 1. Якісна освіта – це фундамент майбутнього країни.
 • Керівником навчального закладу має бути обраний ефективний менеджер.
 • Система оцінювання якості роботи вчителя.
 • Достойна зарплатня та високий соціальний статус вчителя.
 • Ефективне самоврядування освітян. Поступове відокремлення вищої освіти від держави.
 • Інтеграція освіти в міжнародне середовище. Диплом має стати визнаним в світі.
 • Українські університети мають бути у міжнародних рейтингах.
 • Людина з вищою освітою має знати більше однієї іноземної мови, одна з яких є офіційною мовою ООН.
 • Ми потребуємо сучасної бізнес-освіти. 
 1. Наука як основа інноваційної економіки.
 • Розвиток науки – не тільки запорука високої якості життя, охорони здоров’я, екологічної безпеки, обороноздатної держави, але й елемент збагачення загальнолюдської культури.
 • Зміна формальної системи захисту наукових робіт на акцент новизни та практичності.
 • Інтеграція в міжнародне наукове товариство.
 • Високий рівень цитування українських науковців як критерій успіху.
 • Прикладний ефект наукової діяльності.
 • Інтенсивний шлях розвитку науки.
 • Інноваційність – запорука економічної успішності держави.
 • Захист прав інтелектуальної власності та впровадження винаходів.
 • Науковець має високий соціальний статус у суспільстві та користується особливою повагою. 
 1. Пряма демократія.
 • Дієві механізми «відкликання» влади та позачергових виборів на всіх рівнях;
 • Референдуми, ініціативи та консультації з громадами, запровадження відповідальності за перешкоджання членам громади реалізовувати місцеве самоврядування;
 • Народ має право на повстання як останній засіб проти тиранії, гноблення з боку влади;
 • Обрання місцевих суддів, начальника поліції та інших керівників громадою;
 • Запровадження суду присяжних;
 • Мінімізація втручання держави та органів самоврядування в сфери саморегулювання людьми та суспільством.
 1. Нова якість депутатів.
 • KPI (ключові показники ефективності) для депутата кожного рівня;
 • Контроль відвідування засідань та поданих проектів, автоматична втрата повноважень за пропуски (50+%);
 • Професіоналізація депутатської діяльності;
 • Значне зменшення чисельності місцевих депутатів. 
 1. Співпраця з ЄС, Росією та іншими країнами на українських умовах.
 • Впровадження світових стандартів якості та тривалості життя.
 • Участь в Шенгенській зоні, безвізовий режим з США та Канадою. 
 1. Виборча система.
 • Відкриті виборчі списки.
 • Всеукраїнське обрання Президента.
 • Фіксовані дні голосування.
 • Єдині виборчі правила для виборів всіх рівнів.
 1. Професійна армія з мобілізаційним потенціалом.
 • Військові збори замість строкової служби.
 • Навчання громадян до участі в цивільній та територіальній обороні.
 • Фінансування армії на рівні не менше 5+% ВВП.
 • Вступ України в НАТО. 
 1. Свобода слова та ЗМІ. Плюралізм.
 • Створення громадського телебачення та преси на всіх рівнях.
 • Обрання керівників (наглядових рад) громадських ЗМІ на всіх рівнях.
 • Плюралізм.
 • Вільний доступ до мережі Інтернет як базове право. Мінімальний вплив держави на регулювання Інтернету. 
 1. Земля, надра та природні ресурси.
 • Вільний продаж земель несільськогосподарського призначення.
 • Регламентований порядок обороту сільськогосподарської землі.
 • Державний контроль за цільовим використанням землі.
 • Надра та природні ресурси використовуються розумно, з повагою до майбутніх поколінь українців.
 • Абсолютно прозорий порядок отримання дозволів на надра користування, а також прозорий контроль результатів такої діяльності.
 • Вільний доступ людей до лісів, річок, озер, морів. 
 1. Економіка
 • збалансована політика зовнішніх запозичень. Наші діти не повинні віддавати наш борг
 • запровадження єдиних міжнародних стандартів ведення бізнесу (управлінський облік, корпоративне управління, бухгалтерія, звітність тощо)
 • малий бізнес матиме можливість стати середнім, а середній – великим
 • приватна власність є основою економічної свободи і надійно захищена законом 
 1. Податки
 • громадянин свідомо платить податки за отримання якісних послуг
 • прозора, проста й економічно заохочувальна податкова система
 • вдосконалення спрощеної системи оподаткування та бухгалтерського обліку
 • податкова стимуляція страхування життя, здоров’я та житла 
 1. Пенсійне забезпечення.
 • Мінімальної пенсії має вистачати на достойне життя.
 • Пенсія залежить від стажу та умов роботи, а не лише від рівня останньої заробітної плати.
 • Впровадження ефективної системи недержавного пенсійного забезпечення як додаткова альтернатива державному забезпеченню.
 1. Знищення корупції та хабарництва – запорука грошей для соціальних ініціатив
 • Розділення політичних та службових посад на державній службі.
 • Повна прозорість доходів та видатків бюджетів усіх рівнів.
 • Прозорість та антикорупційність державних закупівель. Електронна форма.
 • Загальне декларування доходів та видатків державними службовцями та членами їх сімей.
 • Люстрація. 
 1. Екологія та здоровий спосіб життя
 • Сучасні механізми утилізації сміття.
 • Збільшення частки «зеленої енергетики».
 • Будівництво житла та промислових об’єктів у гармонії з природою.
 • Пропаганда та заохочування до здорового способу життя.
 1. Україна – олімпійська країна.
 • Створення ефективної системи мотивацій професійним спортсменам.
 • Створення та впровадження ефективного виховання спортсменів.
 • Розбудова та розвиток спортивної інфраструктури.
 • Державна підтримка та належне фінансування ДЮСШ і шкільних спортивних секцій.
 • Розвинутий олімпійський рух – основа здорової та спортивної нації. 

Ми, свідомі громадяни, жінки та чоловіки різного віку, які об’єдналися в мережу місцевих осередків в усіх регіонах України з метою реалізації нашого бачення країни.

Ми відповідально ставимося до проблем кожної людини, бо людина для нас – основна цінність. Ми об’єднуємо наш досвід і професіоналізм щоб вирішувати проблеми і давати відповіді на ключові запитання в суспільстві.

Ми об’єдналися на основі рівності прав, без вождів і олігархів і ставимо цінності та принципи вище особистих амбіцій.

Ми говоримо зрозумілою мовою для людей і обіцяємо тільки те, що можемо зробити. Також усвідомлюємо, що ми не в змозі знати все, тому готові разом удосконалюватися та спільно приймати нові виклики.

Всі рішення схвалюємо відкрито і спільно в результаті дискусії. Ми уникнули одноосібного прийняття рішень завдяки наявності колегіальних органів управління та ротації в цих органах.

Кожен свідомий громадянин може реалізувати себе в партії, як на місцевому, так і на національному рівні.

Ми невдоволені сьогоднішнім станом політики в Україні, яка не займається вирішенням проблем та відірвана від реального життя, проте пишаємось людьми, серед яких живемо. Переконані, що держава повинна працювати для людей.

Ми цінуємо територіальну цілісність України. Це європейська унітарна самоврядна країна, в якій люди об’єднані в сильні громади на місцях. Повноваження районної ланки мають бути передані громадам.

Ініціювання нових систем колективної безпеки є важливим для України та сусідніх держав, які розуміють загрозу втрати незалежності та ідентичності. Україна може розглядати відновлення ядерного статусу за умов погодження з учасникам системи колективної безпеки.

Зарахування до військового резерву після проходження військових зборів.

Для гарантування безпеки людям слід запровадити муніципальну поліцію, обмежити повноваження прокуратури, реформувати судову систему та Службу безпеки України, яка повинна займатися національною безпекою та антитерористичною діяльністю; Запровадити право на володіння та носіння вогнепальної зброї для дієздатних громадян.

Засоби масової інформації не можуть використовуватися в цілях маніпуляції громадською думкою, особливо якщо це загрожує національній безпеці. Інформаційна політика держави має спрямовуватися на просування національних інтересів та формування позитивного іміджу України у світі.

Для гарантування енергетичної безпеки України потрібен розвиток видобутку власних ресурсів, енергоощадних технологій та альтернативних джерел енергії в промисловості та побутовому використанні.

У сфері економічного розвитку Україна повинна мінімізувати втручання та забезпечити рівні права. Держава та громада мають створювати правила для бізнесу і не повинні ним керувати. Необхідно забезпечити комфортні умови для залучення інвестицій та гарантувати їх захист.

Корупція в усіх сферах суспільного життя в Україні унеможливлює подальший розвиток держави. Відмова від корупційних діянь чи бездіяльності – це завдання для кожного відповідального громадянина. Декларацію про доходи необхідно доповнити інформацією про видатки. Реєстр власності повинен бути відкритим. Спрощення дозвільної системи і дерегуляція знищать передумови для  корупції. Запровадження електронного врядування і оптимізація державного апарату гарантують прозорість у стосунках між державою і громадянином.

Щоб ліквідувати корупцію важливо розвивати галузеві професійні асоціації та передати їм частину функцій державного апарату для розроблення правил функціонування галузі.

Для подолання корупції та відновлення довіри до правоохоронців необхідно провести повну заміну кадрів всіх органів. Розподіл посад виключно на основі чесного та прозорого конкурсу або виборів. Заробітна плата та умови праці мають бути конкурентоспроможними, водночас підняття окладів повинні супроводжуватись посиленням відповідальності.

Суддями можуть бути тільки професіонали. Слід прибрати політичну та корупційну складову в процедурі обрання суддів, яке повинно здійснюватися за підсумками відкритого і об’єктивного електронного тестування на основі рейтингу.

Держава повинна забезпечити: базовий рівень надання медичної допомоги кожному українцю; доступну та якісну медицину на засадах сімейної медицини; впровадження страхової медицини; створення прозорого фармацевтичного ринку.

Політика держави повинна спрямовуватись на популяризацію здорового способу життя. Профілактику захворювань вважаємо сферою медицини, а сприяння здоров’ю – відповідальністю суспільства.

Державна політика повинна сприяти розвитку самоусвідомлення українців як громадян єдиної держави з своєю історією і традиціями.

Система освіти повинна відповідати потребам ринку і гарантувати професійний розвиток людини. Якісна освіта є передумовою для формування суспільства нових шансів та відкритих можливостей для кожного.

Успішність країни – молоді освідченні люди зі знанням іноземних мов та закордонною освітою для органів влади, для впровадження кращого міжнародного досвіду.

 

КОМФОРТНА ГРОМАДА

Ми за таке спільне життя людей в громаді, в якій діє ефективне місцеве самоврядування в інтересах всіх мешканців. Громади мають перетворитися з “вотчин” та “феодальних князівств” в життєве середовище, яке допомагає самореалізації кожного члена громади.

Піднапрямки:

 •    Ефективне управління;
 •    Доступні та якісні послуги;
 •    Партисипативна демократія.

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Що ми хочемо?

Ми  хочемо сформувати ефективну систему муніципального управління на рівні громади на основі принципів децентралізації та субсидіарності, в тому числі всередині громади. Основою такої системи має стати проектне управління та включення членів громади на всіх етапах вироблення та втілення рішень.

Як ми це зробимо?

Запровадимо розмежування повноважень через закріплення виключних повноважень за головою громади, місцевою радою та її виконавчими органами. Запровадимо чіткий механізм взаємодії між органами місцевого самоврядування та органами державної влади, а органи самоорганізації населення є повноцінними учасниками системи управління в громаді;

Підвищимо професійність кадрів через внутріпартійну школу і систему добору та просування кадрів в органи місцевого самоврядування на основі відкритих конкурсів. Для кожного типу посади встановимо чіткі кваліфікаційні вимоги;

Запровадимо конкурентну на ринку оплату праці на основі ключових показників ефективності (KPI) представників місцевої влади;

Забезпечимо постійне навчання та підвищення кваліфікації депутатів та управлінського апарату. Передбачимо можливість проведення переатестації посадових осіб місцевого самоврядування на вимогу громадськості;

Професіоналізуємо роботу місцевих депутатів через обов’язковість відшкодування за свою діяльність. Винагорода складатиметься з формули на базі мінімальної заробітної плати та премії за збільшення надходжень від місцевих податків та зборів;

Запровадимо реальну підзвітність місцевої влади громаді через обов’язкову систему регулярного звітування посадових осіб місцевого самоврядування (як виборних, так і призначених за конкурсом), обов’язкові річні і піврічні прес-конференції голови і заступників з можливістю ставити питання онлайн і подальшої модерації;

Здійснимо інформатизацію звернень та скарг через відповідні системи електронного документообігу з режимом загального доступу;

Реформуємо механізми відкликання депутатів місцевої ради та висловлення недовіри посадовим особам місцевого самоврядування, щоб пряме невиконання обов’язків тягнуло за собою автоматичне позбавлення представницького мандату або посади. Ініціюємо окремий діалог з удосконалення законодавства про відкликання депутатів, у тому числі автоматично за відсутність на засіданнях;

Оприлюднимо загальнодоступні реєстри власності в громаді (проведення інвентаризації комунального майна, землі, територій та майна приватних власників). Місцеве оподаткування пов’яжемо з муніципальними реєстрами (нерухомість, земля, транспорт, паркування);

Посилимо відповідальність за приховування генеральних та детальних планів територій, містобудівельної інформації;

Введемо обов’язкові онлайн-трансляції засідань постійних і тимчасових комісій, місцевих рад;

Запровадимо повний електронний документообіг в органах місцевого самоврядування;

Запровадимо проектний бюджет.

ДОСТУПНІ ТА ЯКІСНІ ПОСЛУГИ

Що ми хочемо?

Нам потрібна система надання послуг на основі стандартів якості, що включає прозорість, швидкість, повноту, доступність як в фізичному так й в фінансовому плані. Послуги мають охопити весь спектр необхідного людині для самореалізації.

Як ми це зробимо?

Абсолютна більшість послуг на муніципальному рівні буде надаватися за принципом «єдиного вікна» через Інтернет (в подальшому – Блокчейн). Діяльність ЦНАПів буде ґрунтуватися на основі зрозумілих та відкритих технологічних карт з кожного виду послуги. Повний перелік послуг з чітким алгоритмом їх надання наявний буде в загальному доступі для громадян. Пріоритет – безоплатність послуг;

Діятиме система громадського моніторингу та оцінки якості всіх послуг, у тому числі які надають природні монополії. Моніторинг буде оприлюднюватися, обговорюватися та буде підставою для фінансового заохочення, притягнення до відповідальності, реорганізацій тощо;

Спростимо місцеві дозвільні процедури для підприємців та бізнесу, а для розвитку нових справ буде створено відповідні бізнес-інкубатори;

Буде проведено автономізацію всіх закладів, які надають послуги населенню. Буде впроваджено конкурсну процедуру відбору адміністрації закладів;

Для якісних освітніх послуг система управління навчальними закладами через механізми укрупнення малокомплектних закладів та оптимізації штату забезпечить гідну оплату праці персоналу та підтримку належного матеріально-технічного забезпечення. Директором закладу стане менеджер, а освітою займатиметься заступник з педагогічною освітою. Базовий критерій – забезпечення загальнодержавного стандарту освіти. Громада вкладатиме кошти в розвиток позашкільної освіти та спортивних шкіл всіх видів власності, в заходи з патріотичного виховання на основі принципу “гроші йдуть за дитиною”;

Для належних медичних послуг директором закладу стане менеджер, а медициною займається заступник з профільною освітою.  Розподіл коштів здійснюватиметься на основі принципу “гроші йдуть за пацієнтом”. Буде проведено інформатизацію системи надання медичних послуг на основі системи E-Health (електронна картка, он-лайн черги тощо). Базовий критерій – швидка та якісна первинна допомога.;

Буде створено Центри надання соціальних послуг «прозорий офіс» на основі єдиного реєстру соціальної підтримки. Пріоритети – доступ для людей з обмеженими можливостями, опіка над дітьми-сиротами та малозабезпеченими;

Відбудеться відкриття креативних просторів для молоді та системи міні-грантів для громадськості. Культурно-дозвільна сфера перейде пряцювати на ринкові основи – чим більше людей буде залучено на культурні заходи, тим більше коштів отримають установи та проекти. Акцент будемо робити на парках та озелененні, збереженні та реставрації об’єктів культурної спадщини, заходах здорового способу життя та проведення часу;

Комунальні монополії будуть ліквідовані. Запровадження аутсорсингу в комунальній сфері. Система управління якістю та громадського моніторингу (звітність, оперативність опрацювання скарг). Акцент на поводженні з ТПВ на основі роздільного збирання сміття та безвідходної переробки. Створення ОСББ та впровадження програм енергоефективності стане обов’язковим, а субсидії та пільги будуть монетизовані;

Будемо користуватися та популяризувати громадський транспорт, проведемо його модернізацію на основі інноваційних технологій з акцентом на екологічний транспорт. Для належних транспортних послуг змінимо інфраструктуру для велосипедистів і пішоходів, побудуємо криті парковки та обмежимо автомобільний рух в центрах та культурних частинах великих міст. Запровадимо електронні квитки. Зробимо обов’язковим громадське обговорення всіх маршрутів та графіків руху громадського транспорту. Запровадимо електронної системи моніторингу роботи громадського транспорту;

Створимо муніципальну поліцію, яка відповідатиме за громадський порядок та буде підзвітна громаді. Впровадимо системи відеонагляду та антивандальних пристроїв в парках, скверах, на об’єктах благоустрою. Розширимо території освітлення та благоустрою.

ПАРТИСИПАТИВНА ДЕМОКРАТІЯ

Що ми хочемо?

В управління громадою ми включимо всіх членів громади, а у вирішення місцевих проблеми залучимо мешканців будинків, мікрорайонів, районів, залежно від рівня проблеми. Повсюдно впровадимо можливості для мешканців долучатися до місцевого самоврядування та впливати на майбутнє своєї громади.

Як ми це зробимо?

Впровадимо електронну демократію. Петиції, «форум-чатік» округу (квартирні/будинкові опитування (ЕПЦ) громадські слухання). Відкриємо в зручному вигляді  реєстри робіт, закупівель, будівництва;

Заохотимо розвиток інституцій громадянського суспільства через підтримка ОСНів та передача їм частини повноважень місцевих рад з відповідним фінансуванням;

Впровадимо навчання для НДО та ОСН. Впровадимо соціальні замовлення для реалізації послуг через НДО. Муніципальна підтримка професійних об’єднань;

Зробимо обов’язковими наглядові ради в бюджетних установах та комунальних підприємствах за участі НДО;

Надамо повноваження громадським радам при виконавчих органах місцевих рад при одночасному вдосконаленні процедур їх створення та роботи;

Підвищимо роль статуту громади в системі локальної нормотворчості;

Зробимо доступними місцеві ініціативи та ральними громадські слухання;

Збільшимо обсяг ресурсів, які можуть розподілятись громадою безпосередньо. Забезпечимо участь громадськості на всіх стадіях бюджетного процесу на основі принципу «формування бюджету з низу до гори» через запровадження бюджетних регламентів;

Підвищимо рівень правової обізнаності громади через просування центрів безоплатної правової допомоги.

 

 ЯКІСНА ОСВІТА

Ми хочемо, щоб освіта в Україні була запорукою конкурентноздатності випускників шкіл та ВУЗів на світовому ринку праці, припинила відтік молоді для навчання за кордоном та, як наслідок, зберегла трудові ресурси для економічного розвитку. Ми виступаємо за залучення іноземців для навчання в українських навчальних закладах (зокрема вищих), ґрунтовне оновлення змісту й методик навчання на різних рівнях та співвіднесення із світовими тенденціями та практиками. Також ми створимо сучасний навчальний процес, в якому буде гармонізовано громаду в ефективний трикутник: діти – батьки – учителі!

Піднапрями:

– Автономія навчальних закладів усіх рівнів.

– Рівність закладів освіти  незалежно від форм власності;

– “Гроші йдуть за дитиною”;

– Підвищення соціального статусу вчителя.

– Створення незалежних сертифікаційних центрів.

АВТОНОМІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УСІХ РІВНІВ.

Що ми хочемо?

Ми впровадимо реальну децентралізацію та самоврядність в освітню систему. Відбудеться посилення прав навчального закладу на вирішення фінанасових, кадрових, господарчих та змісту і форми освіти. Автономія є перевагою, благом, але й викликом для  навчальних закладів, бо потребує зміни принципів управління та моделей фінансування тощо. З огляду на те, що навчальні заклади різних рівнів мають різні рівні підпорядкування, наприклад, вищі навчальні заклади – Міністерству освіти і науки, дошкільні – місцевим громадам, тощо, ми впровадимо різні підходи.

Ми хочемо, щоб навчальні заклади різного рівня – дошкільні, середня школа й вищі – мали право самостійно вирішувати свої питання: обирати директора, визначати учителів, формувати навчальну програму (у межах чинного Стандарту освіти), вирішувати господарські питання спільно та інше з учнями/студентами, учителями/викладачами й батьками.

Як ми це зробимо?

Законодавчо закріпимо виборність керівника навчального закладу на конкурсній основі за рішенням самого навчального закладу;

Створимо можливості, аби дошкільні заклади освіти й середня школа могли обрати собі учителів за власними потребами на конкурсній основі, а не за рішенням райвно;

Відкриємо можливості залучення фінансів з різних джерел, та закріпимо витрачання цих коштів винятково за рішенням закладу освіти;

Створимо умови для розвитку самоврядування у навчальних закладах (діяльність ради батьків та ради учнів (слухачів) у школах; самоврядування у вузах; ефективна діяльність наглядових рад тощо), яке впливатиме на прийняття рішень у закладі освіти;

Обстоюватимемо можливість навчального закладу формувати власну траєкторію навчання (навчальних програм, предметів/курсів, методики викладання тощо).

РІВНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМ ВЛАСНОСТІ

Що ми хочемо?

Щоб навчальні заклади державної, комунальної та приватної форми власності мали рівний доступ до державного фінанасування/державного замовлення та були урівняні в інших правах.

Як ми це зробимо?

Ми виправимо несправедливість, коли приватні навчальні заклади з одного боку залежні від держави, бо виконують Державний стандарт загальної середньої освіти, але з іншого боку державного фінансування не отримують. Ми простимулюємо розвиток тих приватних закладів, які надають якісні та доступні послуги.

Ухвалимо законодавство, яке гарантуватиме рівноправність доступу до бюджтеного фінанасування/державного замовлення для закладів освіти усіх форм власності (державна, комунальна, приватна), в тому числі в дошкільній освіті та молодшій школі;

Сприятимемо на законодавчому рівні формуванню належних механізмів управління навчальним закладом, у якому є різні джерела фінансування та різні форми власності;

Сприятимемо на законодавчому рівні формуванню системи самоуправління у навчальному закладі за умови різних форм підпорядкування (громада – держава – власник)  та різних джерел фінансування (державних – комунальних – приватних), зокрема наглядові ради, батьківські комітети тощо;

Розвиватимемо і будемо підтримувати громадську активність, спрямовану на моніторинг і контроль державного фінанасування/державного замовлення для навчальних закладів;

Сприятимемо громадському та експертному моніторингу якості освіти у навчальних закладах різної форми власності.

«ГРОШІ ЙДУТЬ ЗА ДИТИНОЮ»

Що ми хочемо?

Створити таку систему фінансування освіти в Україні, за якої державне фінансування надходило б у ті навчальні заклади, які обирає дитина та її батьки.

Ми посилимо конкурентноздатність навчальних закладів, зв’язавши диференціювання фінансування та попит з боку дітей та їхніх батьків. У свою чергу конкурентне середовище сприятиме підвищенню якості надання освітніх послуг та якості освіти загалом. Принцип фінансування, який спирається на попит дітей, зможе враховувати регіональні, соціальні, психо-фізіолоічні та інші особливості й потреби дітей.

Як ми це зробимо?

Створимо нормативно-правові та фінансові механізм розрахунку гарантованого фінансування з державного/місцевого бюджету відповідного рівня на одну дитину (учня) на рік та надання відповідного сертифікату (ваучеру) безпосередньо на дитину.

Сформувати правові механізм фінансування закладів освіти з використання сертифікатів (ваучерів). Зокрема реалізуємо принцип прямого фінансування на рахунок школи за формулою: норматив бюджетної забезпеченості 1 учня помножений на кількість учнів;

Обстоюватимемо права і потреби дітей/студентів з інклюзією різного типу при розробці такого механізму фінансування;

Впровадимо механізм, за яким для кожної дитини/студента будуть передбачені кошти не тільки на оплату праці вчителя/викладача і комунальні послуги, але й на підручники, навчальне обладнання та інші видатки, пов’язані з навчально-виховним процесом.

ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ ВЧИТЕЛЯ

Що ми хочемо?

Гідного соціального статусу учителя/викладача, поваги до нього у суспільстві та належної оплати їхньої праці.

Ми повернемо престижність професії вчителя, зробивши професійний педагогічний вибір однією з ключових підвалин реформування освіти в Україні. Наша мета – залучення в педагогічну сферу талановитих абітурієнтів, випусників ВУЗів та фахівців-практиків.

Ми завершимо впровадження так званих закритих конкурсних пропозицій (пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання) на педагогічні спеціальності; впроваджується механізм добровільної сертифікації учителів із подальшою перспективою підвищення заробітної плати та інше. Окрему увагу приділимо підготовці кваліфікованих викладачів української та іноземної мов, хімії та фізкультури, адже вважаємо першочергивим ліквідувати дефіцит кадрів.

Як ми це зробимо?

Запровадимо системи заохочення для роботи молодим учителям та викладачам (гарантоване службове житло; пільгове кредитування за умови гарантії роботи у галузі освіти, тощо);

Створимо законодавчі умови для підвищення кваліфікації учителів/викладачів навчальних закладів різних форм власності;

Сприятимемо розширенню мережі закладів та форм підвищення кваліфікації, у тому числі у системі неформальної освіти;

Сприятимемо реалізації принципів автономії учителя/викладача у вільному доборі форм і методів навчання (у межах чинного Стандарту освіти);

Посилюватимемо громадську активність спрямовану на тіснішу взаємодію учителів/викладачів із самоврядними органами у закладах освіти (батьківські ради у школах, наглядові ради, органи шкільного та студентського самоврядування тощо) для формування змісту навчання з метою формування усвідомленого Учителя/Викладача, а не сліпого виконавця інструкцій;

Створимо гідні умови праці учителям/вихователям дошкільної, середньої та професійної освіти.

СТВОРЕННЯ НЕЗАЛЕЖНИХ СЕРТИФІКАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ

Ми вирішимо проблему співвідношення запиту ринку праці та кількості і якості підготовки фахівців в національному та регіональному масштабах. Ми врахуємо, що за умов динамічних змін, війни та розвитку міграції, є гостра потреба створення умов для перекваліфікації та отримання документів, які б це підтверджували можливість роботи за новими професіями.

Система післядипломної освіти є переважно прерогативою вищих навчальних закладів. Натомість попит на робітничі професії чи зміну кваліфікацію працівника з вищою освітою не задовольняється чинною системою освіти. Знання, які отримані упродовж життя, або знання, отримані шляхом неформальної освіти, досі так і не можуть бути належним чином підтверджені документально.

Що ми хочемо?

Створити можливості громадянам України вільно підтверджувати свої знання й уміння, та отримувати документи/сертифікати, які б це підтверджувати для працевлаштування для динамічної відповіді на запити ринку праці.

Як ми це зробимо?

Створимо незалежні сертифікаційні центри, в яких усі охочі зможуть пройти належне тестування й отримати документ, що підтверджує їхню кваліфікацію. З цією метою:

+ розробимо нормативно-правову базу для створення незалежного сертифікаційного центру;

+ створимо умови для формування стандартів/вимог для перевірки кваліфікації для різних професій;

+ залучимо громадян та надамо інформацію про можливості підтвердження знань і навичок у певній професії через незалежні сертифікаційні центри;

+ налагодимо співпрацю роботодавців, громадян та незалежного сертифікаційного центру, які б могли відповідати на запити ринку праці на локальному рівні та в регіоні.

 

 НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА «ВІД ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ДО БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ»

Ми змінимо радянське уявлення про державну безпеку, як систему захисту державної влади, суверенітету та громадської злагоди, в якому людина з її інтересами  та проблемами на маргінесі та виключена з процесу ухвалення рішень. Ми впровадимо законодавство для підтримання стану захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства та держави від внутрішніх і зовнішніх загроз, що є необхідною умовою збереження та примноження духовних і матеріальних цінностей, де в пріоритеті буде Безпека Людини (Human Security). Головними об’єктами національної безпеки будуть: громадянин, його права і свободи; суспільство, його духовні та матеріальні цінності; держава, її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і недоторканність кордонів, забезпечення сталого розвитку суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних (гібридна війна, окупація територіяй) та потенційних загроз національним інтересам. Ми використаємо широкий діапазон нових можливостей для протидії новим та старим загрозам. Ці загрози здебільшого мають транснаціональний характер і виходять за рамки традиційних уявлень про безпеку, яка зосереджена на протидії зовнішній військовій агресії.

Ми виступаємо за звільнення та повернення окупованих територій, але це неможливо реалізувати за допомогою звичайних механізмів і вони вимагають нового консенсусу, визнаючи взаємозв’язок і взаємозалежність між розвитком, правами людини і національною безпекою. Безпека людини зосереджена на головних причинах незахищеності і просуває рішення орієнтовані на інтереси людей. Таким чином мова йде про ширше коло учасників таких як місцеві громади, міжнародні організації, громадянське суспільство тощо. Слід зазначити, що безпека людини не підміняє собою суто державну безпеку. Без безпеки людини державна безпека не може бути досягнута і навпаки.

ПІДНАПРЯМКИ:

– Безпека людини, впо;

– Розвиток інститутів;

– Національна безпека.

БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ, ВПО

Що ми хочемо?

Ми хочемо, щоб інтереси людини, її безпека, її права на безпечний розвиток був наріжним каменем українського суспільства, а для цього переглянемо все чинне законодавство саме в такому ключі (ліквідуємо “державні таємниці” та “закриті домовленості лідерів держав”). Ми хочемо забезпечити доступ до основних медичних послуг, посилити соціалізацію та реінтеграцію ВПО, забезпечити їхні права. Ми хочемо подолати культуру бідності та створити необхідність громадянину мислити категоріями необіхдності захисту, а тому сприятимемо розвитку інституту “приватної власності”. Ми будемо посилювати право на захист особистості.

Як ми це зробимо?

Ми наполягатимемо на викритій та чесній дискусії оприлюднимо всю інформацію про стан національної безпеки в Україні та сприятимемо оприлюдненню всіх рішення рішень, які стосуються стосувалися війни, окупованих територій, територіальної цілісності в Криму та на Донбасі. Суспільство має знати правду про всі етапи та всі документи, які ухвалювалися на державному та міждержавному рівні починаючи з початку 2014 року;

Ми пропонуємо здійснити аудит наявних ресурсів, демонополізацію державних підприємств (природних монополій), амністію капіталу (10%), аудит зовнішнього боргу, та забезпечимо повернення капіталу із-за кордону;

Для подолання ефекту колії (радянської інституційної пам’яті) ми будемо підтримувати активних, креативних людей, здатних до інновацій, та сприяти їхньому активному залученню у політичний процес, через соціальні ліфти та квотування.

Ми будемо формувати і пропагувати нові правила гри (соціального порядку), які дозволять розширити справедливий доступ до ресурсів різноманітних груп інтересів;

Ми будемо активно боротися проти проявів корупції в країні в першу чергу за допомогою дерегуляції в усіх сферах;

Ми будемо використовувати досвід інших країн щодо пріоритетності розвитку окремих територій (наприклад, зони розвитку в Ізраїлю (ейзор а пітуах), та підтримки ініціатив,  які пріоритетом свого розвитку ставлять збільшення робочих місць та будівництво соціального житла в тому числі для ВПО;

Реагуючи на конфлікт ідентичностей, який існує в нашій країні, ми пропонуємо скористатися досвідом європейських країн, які вже раніше стикалися з подібними проблемами, зокрема, просувати ідею громадянської  та політичної освіти, використовуючи, зокрема, досвід Німеччини;

Для подолання авторитарних та патерналістських тенденцій в українському суспільстві ми будемо підтримувати зусилля, які мають на меті збільшення кількості свідомих та спроможних власників, тобто всіляко сприяти формуванню нового середнього класу. Активне стимулювання точок росту для формування бондингового та бріджінгового соціального капіталу (наприклад, підтримка асоціацій та бізнес-інкубаторів ветеранів АТО, переселенців тощо), зменшення оподаткування нового малого та середнього бізнесу;

Ми підтримуємо ідею про вільне володіння особистою зброєю для самозахисту і сприятимемо розробці правил та процедур її застосування, зберігання та доступність для громадян навчання поводження зі зброєю.

РОЗВИТОК ІНСТИТУТІВ

Що ми хочемо?

Ми хочемо бачити наше суспільство розвинутим, з ефективними інститутами, які можуть забезпечити перехід від виживання до суспільства розвитку. В майбутньому ми бачимо Україну країною з відкритим доступом до ресурсів, новим соціальним порядком та соціальним договором, який забезпечує справедливе та доброчесне урядування.

Ми вважаємо за необхідне розвинути інституції, які убезпечуватимуть суспільство від загрози корумпованості, непрофесіоналізму та популізму, в тому числі через впровадження програм державної політичної освіти та надання практичних знань громадянам. Ми виступаємо за демонтаж олігархічної республіки.

Як ми це зробимо?

Активне залучення до партійної і громадської роботи місцевих активістів, акцент на місцевих проблемах;

Активне формування образу привабливого майбутнього на рівні місцевої територіальної громади (говоримо про майбутнє, не про минуле); 

Ми будемо сприяти формуванню в країні культури діалогу, напрацюванню нових комунікаційних стратегій, як горизонтальних так і вертикальних;

Ми будемо сприяти популяризації та просуванню інституту соціального посередництва;

Ми братимемо участь і активно сприятимемо створенню механізмів контролю з боку громадянського суспільства, розробці і реалізації освітніх програм для дорослих, впровадимо іспит громадянина;

Ми будемо розробляти і підтримувати політики, які сприятимуть прозорості та становленню процедур участі громадян в ухваленні рішень та почнемо запровадження в Україні інституту мирових судів;

Ми усвідомлюємо наявний негативний інформаційний та ресурсний вплив місцевих еліт на сході нашої країни на безпеку та розвиток і будемо робити все від нас залежне для формування конкурентного середовища, яке дозволить у майбутньому замінити їх на компетентних і нових політиків.

 

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Що ми хочемо?

Ми хочемо відновлення територіальної цілісності України, звільнення та реінтеграції окупованих територій та здійснення ефективної протидії гібридній агресії Росії. Ми хочемо бачити ефективну діяльність державних органів щодо забезпечення суверенітету, територіальної недоторканності та обороноздатності держави, забезпечення мирного життя, вирішення проблем у гуманітарній, політичній та економічній сферах. Ми хочемо законодавчого врегулювання та програми звільнення окупованих територій, ясності в сферах та процедурах амністії та забезпечення невідворотності покарання  осіб, які винні за злочини з розв’язання війни. Ми наголошуємо, що в умовах гібридної агресії розрив зв’язків з Росією (чим менше ми сусіди, тим краще) є адекватною відповіддю. Одночасно ми впевнені, що необхідно продовжувати діалог з частиною російського суспільства з метою вироблення спільних підходів та розбудови дискусійних майданчиків для повоєнного врегулювання.

Як ми це зробимо?

Ми проведемо реформу СБУ, забезпечивши декомерціоналізацію Служби безпеки з концентрацією на зовнішні виклики та антитерористчну діяльність;

Ми створимо єдину армію підконтрольну суспільству, без розподілу на армію Міністра МВС та військові структури Президента;

Ми заборонимо використання Національної гвардії під час політичних акцій, окрім випадків, коли ситуація прямо стосуватиметься забезпечення національної безпеки та територіальної цілісності;

Ми забезпечимо розвиток інституту територіальної оборони. З цією метою ми пропонуватимемо формування навчальних центрів територіальної оборони для проходження навчання цивільного населення;

Для поширення правдивої інформації ми профінансуємо створення каналів комунікацій з мешканцями окупованих територій та з мешканцями РФ;

Ми завершимо перехід до професійної армії;

Важливим компонентом зовнішньополітичної стратегії, на нашу думку, є зміцнення стосунків з існуючими партнерами та пошук нових військових союзників. Пріоритет – вступ до Північно-Атлантичного Альянсу (НАТО). Дотримання формату мінських угод для збереження політики економічного стримування Росії, але водночас пошук нових форматів, які дозволять актуалізувати на порядку денному питання відновлення українського суверенітету над Кримом та реалізації колективних прав кримськотатарського народу на державність у вигляді автономії у складі України.

Ми бачимо Україну регіональним лідером Східної Європи. В глобальному плані ми пропонуємо активно лобіювати ідею перезавантаження міжнародних організацій, використовуючи в тому числі казус Криму як підставу для  реформування системи світової безпеки. З цією метою ми підтримуємо максимальне використання міжнародних судів для формування доказової бази російської агресії.

 

  РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ

Ми хочемо сильну економіку, що засвідчується впровадженням інновацій. Тільки бізнес може створити інноваційну економіку, а завданням уряду є сервісне обслуговування бізнесу та забезпечення чесних умов роботи всіх суб’єктів. Тому ми хочемо перетворення з країни олігархату в країну середнього класу, в якій кожен може заробити на власний добробут. В країні має бути гідна винагорода за працю, оскільки працююча людина не може бути бідною, а кожен, хто хоче мати більше, має мати сприятливі умови.

Наші головні індикатори – сукупний капітал середнього класу, бюджетні видатки уряду на забезпечення інфрастуруктри, в тому числі електронних сервісів.

Ми хочемо забезпечити конкурентоздатність України через створення найкращого бізнес-клімату на європейському континенті та створення умов для побудови інноваційної моделі.  Замість безкінечних реформувань, ми хочемо реформи, які призведуть до очікуваних результатів зростання бізнесу та покращення життя людей.

Ми замінимо інфраструктуру країни, яка в усіх її аспектах фізично і морально застаріла, на сучасну. Ми змінимо малорозвинуту та малопродуктивну транспортну систему через систему державних вкладень, і разом з тим використаємо транзитний потенціал для створення конкурентних переваг для України у світі.

В основу наших дій  покладено покроковий план мобілізації потенціалу України (географічне розташування, людський капітал, природні копалини та рекреаційні ресурси, історічна та культурна спадщина) і відновлення економіки на засадах прозорості видатків держави, забезпечення свободи підприємництва та запобігання монополізації.

Ми продамо збиткові державні та комунальні підприємства, а залучені кошти спрямуємо на інфраструктуру.

Ми не хочемо продовжувати життя в борг, а тому припинимо практику зовнішніх запозичень та почати жити по доходах.

Ми хочемо, щоб такі сфери як ЖКГ перестали бути цариною соціальної допомоги та влади олігархічних монополій, а навпаки стали місцем конкуренції та зростання ринку. Ми впровадимо ринок та енергоефективність, а комунальне господарство перетворимо в бізнес та змагання надавачів послуг, які будуть належно контролюватися та оподатковуватися. Ця галузь має приносити доходи в бюджет, а не бути її видатковою складовою.

Аналогічно ми хочемо легалізувати, спростити ведення та надати нові замовлення для приватної освіти, медицини, соціальних та адміністративних послуг. Держава та громади втрачають десятки тисяч робочих місць та разом з тим, змушені фінансувати з бюджетів неефективні робочі місця в сферах, де приватні власники та капітал вже давно продемонстрували ефективнішу роботу.

Також ми перебудуємо відносини всіх суб’єктів економічної діяльності з органами влади. Люди, які займаються бізнесом, взагалі перестануть бачити чиновників. Всі відносини перейдуть в інтернет, електронне врядування та електронні сервіси органів влади стануть обов’язкові, їх використання пріоритетним, в переважній більшості паперові версії – ліквідовані.

Напрямки:

Прогнозовані умови та податки для бізнесу

Розвиток транспортної інфраструктури

Кваліфіковані кадри для підприємств

Стимулювання розвитку пріоритетних галузей і сфер

Просування експорту

 

ПРОГНОЗОВАНІ УМОВИ ТА ПОДАТКИ ДЛЯ БІЗНЕСУ

Що ми хочемо?

Розірвати прямий взаємозв’язок між політикою та бізнесом, створити рівні умови для всіх суб’єктів економічних відносин та перетворити залишки олігархату в звичайний великий бізнес.

Здійснити реальну податкову реформу, зафіксувати її та припинити часті та погано прокомуніковані втручання в податкове законодавство, які породжують невпевненість українського бізнесу та іноземних інвесторів;

Замінити “технічну” дерегуляцію (усунення застарілих та непрацючих регулювань) на реальну, яка призводить пожвавлення економічної активності та виникнення нових економічних сфер;

Вільний ринок (відсутність протекціонізму та прямих стимулів).

Як ми це зробимо?

Зробимо електронний формат відриття бізнесу та скоротимо тривалість відкриття до 24 робочих годин, а всі відносини з органами влади будуть переведені в інтернет;

Ухвалимо всі необхідні занодавчі зміни, щоб виграти європейські рейтинги легкості та прозорості ведення бізнесу;

Запровадимо правило, що зміни в законодавство, адміністративні збори, щодо зменшення оподаткування можуть застосовуватися невідкладно, а зміни в сторону збільшення податків, зборів можуть набувати чинності виключно через 1 рік після їх ухвалення;

Надаватимемо однакове сприяння інвесторам. Пріоритет виключно представникам галузей, які визначені як стратегічні на державному або місцевому рівні. В громадах будуть відкриті офіси сприяння інвесторам та старт-апам, відповідно до пріоритетів громади;

Наблизимо загальну до спрощеної системи оподаткування через зниження та зменшення основних податків, просту і зрозумілу систему адміністування податків і зборів;

Запровадимо правило, що зміни в податкове законодаство, щодо зменшення оподаткування можуть застосовуватися невідкладно, а зміни в сторону збільшення податків можуть набувати чинності виключно через 1 рік після їх увадення;

Надамо податкові пільги оцінювачам та страхувальникам нерухомості, запровадимо повну публічну оцінку майна;

Запровадимо податок на виведений капітал замість податку на прибуток;

Запровадимо диференційований підхід до сплати податків виробництвами в залежності від рівня доданої вартості;

Реєстри власності (майнові, земельні) будуть публічними;

Будемо стимулювати громади у відкритті технопарків та нових робочих місць, зробивши субвенцію на розвиток громад цільовою;

Змінимо антимонопольне законодавство та ліквідуємо енергетичні монополії;

Запровадимо програми стимулювання легалізації, детінізації та підвищення заробітної плати в сфері дрібного, малого та середнього бізнесу;

 

СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРІОРТЕТНИХ ГАЛУЗЕЙ ТА СФЕР

Що ми хочемо?

Щоб держава здійснювала стимулювання розвитку проіритетних сфер економіки, а підтримку отримували виключно ефективні, економічно доцільні та актуальні проекти, що окупаються для платників податків новими надходженнями.

Як ми це зробимо?

Створимо бренд “український продукт” з найбільш конкурентноздатних товарів та послуг та почнемо просувати його по всьому світу, включаючи та доповнюючи новинками, надаючи учасникам проекту префенції за успіхи на міжнародних ринках;

Запустимо механізми стимулювання реформування, розвитку та ліквідакції галузей, які створюють сировинний статус країни та будемо заміщувати їх роботи підприємствами з доданою вартністю та тими, які впроваджують інновації. Буде створено ресурсний фонд, який акумулюватиме частину коштів, отриманих від роботи з надрами (фінансування доплат до пенсій та втілення екологічних проектів);

Зробимо міжнародні аудиторські та консалтингові підприємства партнерами уряду;

Зробимо ставку на ІТ-сектор, туризм і сферу послуг, а також органічне харчування, ноуковоємні технології, будівництво, транспорт з обов’язковим поєднанням з екобезпекою – чисті вода, повітря, грунт, повна переробка та очищення;

Створити взаємозв’язок між українською діаспорою та вихідцями з України з метою просування та інвестування в Україну;

Законодавчо посилимо галузеві професійні асоціації та передамо їм частину функцій та повноважень з розроблення правил функціонування галузі.

КВАЛІФІКОВАНІ КАДРИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ

Що ми хочемо?

Ліквідувати дефіцит робочих рук та фахівців для підприємств через створення умов для розвитку та посилення знань учасників ринку праці. Ми прагнемо встановити прямий взаємозв’язок на основі чесних ринкових відносин між освітніми закладами, випускниками та роботодавцями.

Як ми це зробимо?

Змінимо систему навчання на базі Центрів зайнятості за принципом узгодження навчальних програм підприємствами регіону, а також запровадимо курси фінансової грамотності та професійної орієнтації для всіх верств населення, від школяра до пенсіонера;

Ярмарки вакансій та фабрики професій будуть проводитися на конкурсній основі спеціального державного замовлення, а дані про запити та пропозиції на ринку праці стануть публічними;

Створимо бізнес-інкубатори та центри підготовки з доступом до електронного-технічого устаткування;

Запровадимо систему державних грантів для талановитої молоді, яка бажає здобути вищу освіту в Україні чи закордоном за потрібними для українського бізнесу спеціальностями. На окремі, найбільш дифіцитні напрямки, буде запроваджена можливість здобути безкоштовну освіту закордоном з подальшим відпрацюванням вартості в Україні;

Стимулювання вивчення іноземних мов дорослим населенням, а також отримання знань з підприємницької діяльності, відкриття та ведення власної справи;

Запровадимо стимуляційні громади для депресивних міст з найбільш від’ємною демографічною динамікою, шляхом надання преференцій окремим окремим засновникам, наприклад АТО-шникам, переселенцям тощо;

Будемо проводити постійну інформаційно-просвітницьку формуючу кампанію з метою підняття престижу працюючої людини: ВСЯ ПРАЦЯ БЛАГОРОДНА!

РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Що ми хочемо?

На основі реалізації транзитного потенціалу здійснити модернізацію транспортної інфраструктури, щоб забезпечити Україні конкурентні переваги в регіоні та світі.

Як ми це зробимо?

Забезпечимо розвиток аеропортів “Відкрите небо”. Кожен мешканець країни матиме доступ до пасажирського аеропорту на відстані 200 км.;

Морські та річкові порти будуть відродженні, сполучення по Дніпру відновлено;

Замість побудови шосе з 4-6 смуг, ми здійснимо розбудову авіа та водного транспорту, що дасть можливість розвантажити автомобільний рух;

Побудова, функціонування та ремонт об’їзних доріг для всіх міст з величиною населення понад 50 тис.мешканців стане обов’язковим;

Швидкісні потяги об’єднають всі обласні центри та міста величиною понад 200 тис. мешканців;

Буде створено можливості швидкого міжміського сполучення між найбільшими містами Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса, Маріуполь, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Вінниця, Хмельницький, Херсон, Суми, Чернігів, Краматорськ та Біла Церква;

Сполучення між громадами буде обов’язково з твердим покриттям, а обслуговування таких доріг буде виключно на конкурсних засадах, під час яких сприяння надаватиметься тим, хто в обслуговуванні надає максимальні гарантії та використовує інноваційні технології;

100 найбільших міст України отримають можливості окремої державної субвенції на розвиток транспортної інфраструктури та проектів регіонального значення пропорційно від кількості мешканців;

Запуск планих доріг, за умови побудови поблизу безкоштовних доріг з обмеженням руху вантажних автомобілів;

Програми розвитку транспорту стануть довгостроковими та зрозумілими і не будуть змінювати залежно від приходу до влади представників окремих регіонів;

Всі залізничні переїзди на дорогах міжміського значення будуть перебудовані, потяги та автотранспорт в сучасному світі швидкості не повинні перетинатися за визначенням;

Заборонемо використання застарілого транспорту для здійснення транспортних перевезень;

Впровадження електронних квитків з врахуванням потреб пенсіонерів та людей похилого віку, які не в змозі користуватися сучасними технологіями;

Створення безпечних пішохідних зон, велодоріг та інфраструктури для людей з обмеженими можливостями зробимо обов’язковим при будівниці, реконструкції та ремонті доріг.

ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ

Що ми хочемо?

Щоб головним завданням Кабінету Міністрів в економічній сфері було просування експорту українських підприємств. Ми прагнемо, щоб уряд робив ставку на ті підприємства, які створюють високу додану вартість, кінцеву продукцію та інновацію, і при тому є резидентами України.

Не преференції, пільги і стимули, а інфраструктура і інформаційна підтримка. Лібералізація міжнародної торгівлі і валютного регулювання.

Як ми це зробимо?

Допоможемо українським підприємствам у реалізації їх експортного потенціалу шляхом дерегуляції зовнішньоекномічної діяльності та автоматизації повернення ПДВ;

Реорганізуємо Міністерство економіки та створимо Агенцію з просування на міжнародних ринках, участі в виставках, демонстрації досягнень та можливостей;

Проводитимемо переговори з ЄС, Канадою та країнами зони вільної торгівлі з Україною, щодо розширення квот для української продукції, а також виводитимемо українську продукцію на нові ринки інших країн;

Реформуємо роботу дипломатичних закладів, запровадивши одним з критеріїв ефективності роботи дипломатів інформаційне та економічне просування українського бізнесу у взаємодії з Агенції просування;

Запустимо програми транскордонного співробітництва з акцентом на просування та підтримку українського експорту;

Жортске регулювання монополій, демонополізація ринків шляхом створеня можливостей та умов для виходу на ринок нових суб’єктів;

Вільний обіг конвертованих валют в закладах туризму та транспортної інфраструктури міжнародного сполучення.

 

“ВІД “ФОРМИ” ДО РЕФОРМИ ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ”

Правоохоронна система має бути дієвою, справедливою, відповідальною та відкритою, в якій людина, її права та гідність мають першочергове значення. Охорона та захист повинні бути ефективно забезпечені всім людям та громадянам, незалежно від матеріального стану та зв’язків з владою. Правоохоронна система має втілювати незворотність відповідальності для всіх правопорушників, але при тому мають вживатися заходи для виправлення правопорушників, щоб повернути їх до повноцінного життя в правовому полі. Люди та громада мають відчувати себе сильними, впливовими та захищеними від свавілля, а також здійснювати громадський контроль та мати ефективні механізми захисту та відновлення своїх прав у разі їх порушення.

Піднапрямки:

 • правосуддя
 • інститут захисту
 • поліція
 • досудове слідство
 • прокуратура
 • державна пенітенціарна система

 

ПІДНАПРЯМ: ПРАВОСУДДЯ

Що ми хочемо:

Ми хочемо, щоб люди довіряли суду, а судова система судила всіх по закону, незалежно від багатства чи впливу людини. Тому судова система має працювати швидко та справедливо, рішення мають виноситися виключно на підставі закону з тим, щоб кожний, хто вчинив правопорушення був притягнутий до справедливої відповідальності, й жодна невинна особа не зазнала покарання.

Як ми це зробимо:

Деполітизуємо суд через заборону Президенту, Верховній Раді та представникам інших гілок влади втручатися в процес призначення та звільнення суддів;

Реформуємо Вищу раду правосуддя та надамо їй право призначати суддів спеціалізованих, апеляційних та касаційних судів безстроково, але при тому уповановажимо її ухвалювати рішення про відсторонення, припинення повноважень або звільнення суддів цих судів. Вища рада правосуддя складатиметься з переважної більшості суддів, обраних Всеукраїнським з’їздом суддів, а також адвокатів, обраних на Всеукраїнському з’їзді адвокатів та науковців, обраних на Всеукраїнському з’їзді юридичних ВНЗ та наукових установ. Члени Вищої ради правосуддя підлягатимуть ротації;

Запровадимо виборність суддів місцевих судів;

Посилимо громадський контроль через запровадження електронної системи відкликання суддів виборцями;

Зробимо відкритий реєстр скарг щодо порушень з боку суддів з можливістю он-лайн відстеження щодо їх розгляду;

Запровадимо обов’язкову відеофіксацію в судовому процесі, за виключенням окремих категорій справ, в яких відеозапис буде з обмеженим доступом;

Запровадимо більше інструментів для електронного правосуддя та скорочення строку розгляду справ;

Посилимо підзвітність та відповідальність суддів через автоматичну оцінку роботи суддів з відповідними наслідками (відповідне програмне забезпечення). Оцінка буде відбуватись за бальною системою (оцінюється кількість остаточно скасованих рішень, дотримання строку розгляду справи, кількість дисциплінарних стягнень тощо). Наслідками накопичення певної кількості негативних балів буде: зменшення розміру заробітної плати; звільнення з посади судді без права поновлення. Наслідком накопичення певної кількості позитивних балів буде підвищення заробітної плати;

Зробимо суддів незалежними від корупційного тиску через реформування зарплати, яка буде науково обгрунтована та відповідати рівню їх навантаженості і відповідальності;

Оприлюднимо списки всіх суддів та кандидатів в судді з повною інформацією щодо їх біографії, статків, розглянутих справ, рейтингу тощо;

Простимулюємо створення системи арбітрів, визначених бізнес-середовищем для альтернативного вирішення господарських спорів;

Запровадимо інститут медіації, як вид альтернативного врегулювання спорів та конфліктів;

Розширимо сферу дії та вдосконалимо інститут присяжних. Закріпимо правило, що суд присяжних встановлює (не)винуватість особи, а судді на підставі вердикту присяжних складають вирок;

Окрім створення Вищого антикорупційного суду для топ-посадовців, ми зробимо всі суди спроможними вирішувати антикорупційні справи, через запровадження спеціалізації суддів, очистивши правосуддя та зробивши суди незалежнними від виконавчої влади та підконтрольними громаді;

Легалізуємо такий інструмент, як контрольована пропозиція хабара з наданням статусу доказів аудіо та відеозйомці приватних осіб.

 

ПІДНАПРЯМ: ІНСТИТУТ ЗАХИСТУ

Що ми хочемо?

Щоб кожна людина могла собі дозволити професійного адвоката, який організовує ефективний захист, а не домовляється з суддями. Всі інші “вирішувачі справ” мають сидіти за гратами за корупцію та хабарництво. Для цього нам потрібна адвокатура, яка ефективно захищає людину від будь-якого свавілля чи порушень прав. Адвокати повинні бути незалежними у своїй діяльності від будь-якого впливу чи тиску.

Як ми це зробимо?

Ми втілимо на практиці принцип змагальності, за рахунок урівноваження можливості адвокатів збирати докази щодо свого підзахисного нарівні з органами дізнання та слідства, і вони матимуть однакову доказову базу;

Надамо можливість адвокатам офіційно користуватися інститутом приватних детективів, які матиму такі самі повноваження, як органи дізнання, щодо збирання доказів;

Посилимо відповідальність за невиконання законних вимог адвокатів;

Запровадимо електронне декларування майнового стану адвокатів, з метою моніторингу, контролю та посилення відповідальності за незаконне збагачення;

Спростимо оподаткування адвокатської діяльності;

Будемо відстоювати незалежність та самоврядність інституту адвокатури;

Вдосконалимо систему винагороди та контролю в державній системі безоплатної правової допомоги;

Ми посилимо систему надання безоплатної правової допомоги через унезалежнення фінансового та матеріально-технічного забезпечення системи безоплатної правової допомоги з метою повного доступу всіх громадян до права на захист.

 

ПІДНАПРЯМ: ПОЛІЦІЯ

Що ми хочемо?

Ми хочемо мати підконтрольну та підзвітну громаді поліцію, якій довірятимуть люди. Поліція має бути професійна, чесна та відкрита, працювати з використанням кращого сучасного досвіду правоохоронної діяльності.

Як ми це зробимо?

Ми привчимо поліцію постійно вивчати кращий світовий досвід, стимулюючи та винагороджучи поліцейських за це, а також за знання іноземних мов, здобуття додаткової освіти, перемоги на європейських та міжнародних змаганнях;

Перетворимо поліцію на сервісну службу, яка орієнтована виключно на потреби громади у безпеці та порядку;

Посилимо профілактичну функцію поліції;

Ми впровадимо сучасні механізми оцінки ефективності поліції через регулярні опитування громадської думки, громадський контроль та незалежне тестування;

Запровадимо підхід “community policing”, що передбачає безпосередню співпрацю поліції з громадою у забезпеченні громадського порядку;

Ми змінимо систему освіти поліцейських, зобов’яжемо мати вищу поліцейську освіту для керівного складу, а решта буде мати професійну спец.підготовку в поліцейських академіях (термін навчання від 6 міс до 1 року) з обов’язковим стажуванням;

Ми зробимо обов’язковим відбір керівного складу поліції на відкритих конкурсах із широким залученням громади до відбору;

Сприятимо створенню незалежних та ефективних поліцейських профспілок для захисту від неправомірних втручань та утиску з боку керівництва;

Запровадимо муніціпальну поліцію до сфери діяльності якої будуть віднесені адміністративні правопорушення, пов’язані з життєдіяльністю громади;

Керівник муніціпальної поліції («шеріф») буде обиратись громадою та може бути нею достроково відкликаний.

ПІДНАПРЯМ: ДОСУДОВЕ СЛІДСТВО

Що ми хочемо?

Ми хочемо мати ефективні, професійні та незалежні органи досудового слідства, які будуть орієнтовані на розкриття правопорушень та законний збір доказів, а не на звітність, фіктивні показники та виконання замовлень зацікавлених сторін. Справи повинні розслідуватись якісно та в передбачені законом строки. Ми скасуємо радянську систему поділу працівників системи досудового розслідування на оперативних працівників та слідчих, які фактично виконують одні й ти самі функції, та поєднаємо у єдину посаду – детектива, що дозволить значно спростити бюрократичну волокиту, підвищити йому заробітну платню, й у цілому покращити ефективність досудового розслідування.

Як ми це зробимо?

Забезпечимо повноцінну роботу Державного бюро розслідувань та передамо йому слідчі функції;

Запровадимо визначення кількісного штату детективів від кількості правопорушень на певній адміністративно-територіальній одиниці, а не від кількості населення;

Втілимо спеціалізацію детективів щодо розслідування певних видів кримінальних правопорушень;

Ухвалимо Закон України «Про кримінальні проступки»;

Ухвалимо необхідні зміни в кримінально-процесуальному законодавстві, щоб легалізувати застосування поліграфу та його результати мали статус доказу;

Створимо гідні умови праці детективів та належну матеріально-технічну базу для ефективного та якісного розслідування кримінальних правопорушень;

Забезпечимо максимальну процесуальну незалежність детективів;

Запровадимо сучасну оцінку ефективності органів досудового слідства та детективів у кримінальному провадженні з орієнтацією на якість розслідування та дотримання прав людини, а не на кількісні показники;

Запровадимо прозорий та конкурсний відбір керівників органів досудового слідства за участі громадськості;

Створимо ефективну систему заохочень та покарань для детективів.

 

ПІДНАПРЯМ: ПРОКУРАТУРА

Що ми хочемо?

Ми хочемо прокуратуру, яка залежна від закону, а не політиків. Прокуратура має обмежитись лише функцією підтримання державного обвинувачення в суді та припинити бути інструментом політичного впливу. Особи винні у вчиненні злочинів, мають притягатись до кримінальної відповідальності, а не пилитися роками. Справи мають розслідуватися без втручання органів прокуратури.

Як ми це зробимо?

Законодавчо закріпимо обмеження функцій прокуратури до підтримання державного обвинувачення в суді;

Проведемо оптимізацію щодо чисельності та структури прокуратури;

Забезпечимо максимальну процесуальну незалежність прокурорів, які підтримують державне обвинувачення в суді;

Запровадимо сучасну оцінку ефективності органів прокуратури та прокурора у судовому слідстві та запровадимо бонусну систему оплати праці;

Запровадимо конкурсний відбір Генерального прокурора та прокурорів регіональних прокуратур за участю громадськості;

Запровадимо інститут професійних недержавних публічних обвинувачів.

 

ПІДНАПРЯМ: ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА

Що ми хочемо?

Ми хочемо державну пенітенціарну службу, яка ефективно ізолює осіб, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини, але при тому здійснює комплекс заходів по їх виправленню та ресоціалізації. Ми хочемо, щоб активно використовувалися альтернативні до ув’язненню види покарання за нетяжкі злочини, а робота з такими особами дозволила стати на шлях виправлення без повторення правопорушень.

Як ми це зробимо?

Розробимо та ухвалимо нове законодавство про пенітенціарну систему, яке базуватиметься на сучасних  світових пенітенціарних стандартах;

Широко впровадимо альтернативні до ув’язнення форми покарання;

Запровадимо громадський контроль за діяльністю пенітенціарних закладів;

Ми роз’єднаємо тюрми та медичні заклади і лікарів, які будуть підпорядковані виключно Міністерству охорони здоров’я та громадам;

Ми демілітаризуємо пенітенціарну систему та перетворимо її на соціальну службу (керівник – цивільна особа);

Ми впровадимо новітні підходи пенітенціарного менеджменту в діяльність пенітенціарних закладів з виправлення та ресоціалізації засуджених;

Покращимо матеріальні умови тримання засуджених та взятих під варту осіб;

Створимо правову базу для приватних виправних установ та систему контролю за ними.

 

Редакція програми Партії, що діяла до 04.02.2018 року