Підтримати Долучитися Увійти

ЯК СТВОРИТИ ПЕРВИННУ ОРГАНІЗАЦІЮ?

Будьте уважні! Відповідно до пункту Статуту Партії 4.13.10. член Партії має право стати членом первинного осередку чи створити новий первинний осередок не раніше, ніж на 31 (тридцять перший) день з моменту набуття (поновлення в членах партії) ним членства в Партії чи виходу із іншого первинного осередку (з дати внесення відповідного запису в Єдиному реєстрі).

Спочатку подумайте над трьома запитаннями:

  1. Чи маєте Ви згоду ще мінімум двох ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ на створення спільного осередку?
  2. Чи обрали Ви територію, на якій діятиме Ваш осередок?
  3. Чи готові Ви розпочинати? :-)

Якщо на всі три питання відповідь «Так», тоді:

1. Визначте мінімум трьох людей, які створюватимуть осередок; адресу, за якою будете реєструвати його та адресу проведення Установчих Зборів та повідомте про це Секретаріат за посиланням: http://cabinet.sylaliudei.ua/nadislaty-anons/ 

Інформація про створення первинного осередку має бути розміщена на офіційному сайті Партії не пізніше, ніж за 36 годин до моменту їх проведення.

Секретаріат присвоїть Вашому осередку унікальний номер та розмістить його в таблиці аносів поруч з інформацією, вказаною вами при заповненні форми. Повідомлення про анонси розглядаються та перевіряються Секретаріатом протягом 1 робочого дня. 

 

2. Проведіть Установчі Збори осередку. На Установчих Зборах обираються – Голова осередку. У разі, якщо осередок налічує шість членів, може бути обраний Секретар осередку, якщо дев’ять – Заступник голови осередку. Під час Установчих Зборів осередку потрібно обрати Головуючого та Секретаря засідання, які в результаті, разом із іншими співзасновниками осередку підпишуть протокол.

3. По завершенню Зборів надійшліть на rozbudova@sylalyudey.org  лист, в якому міститься:

− скановану копію заяви про фіксацію створення первинного осередку в Єдиному реєстрі;

− скановану копію протоколу установчих зборів;

− скановану копію реєстру учасників установчих зборів, в якому зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;

– спільне фото всіх учасників установчих зборів.

– адресу та номер відділення Нової Пошти, а також контактні дані (П.І.Б., номер мобільного телефону) особи, яка отримає від Секретаріату пакет документів для легалізації.

В темі листа потрібно вказати «осередок № _______»

УВАГА!!! Всі без вийнятку надсилають спершу документи на Секретаріат, не залежно від того, чи має організація своє крк чи ні.

4. В результаті перевірки отриманих документів Секретаріат приймає рішення про початок процедури реєстрації та передає документи для погодження до відповідного контрольно-ревізійного органу. Рішення про відмову у переданні на погодження Секретаріат оформлює письмово, зазначаючи чіткі підстави для відмови та наводячи необхідну аргументацію.

Підставами для відмови є (пункт 19.3.5. Статуту Партії):

  • Пакет документів є неповним чи документи не відповідають вимогам Статуту;
  • Особи, що брали участь в установчих зборах, на момент їх проведення не були членами Партії або не були повноважними брати участь у зборах з правом голосу (якщо це вплинуло на дотримання формальних вимог для проведення зборів);
  •  Установчі збори були анонсовані із порушенням термінів анонсування чи проведені у час, відмінний від анонсованого.

У разі прийняття рішення про відмову на підставі неповного пакету документів засновникам осередку надається можливість виправити виявлені недоліки без повторного проведення установчих зборів. У випадку позитивної відповіді, Секретаріат передає рішення до відповідної контрольно-ревізійної комісії для погодження.

Контрольно-ревізійна комісія протягом трьох днів після отримання документів погоджує створення  осередку та передає погодження Секретаріату.

Комісія може відмовити у погодженні реєстрації  осередку виключно у разі, якщо документи про створення ппервинного осередку мають очевидні ознаки підроблення або є такими, що не відображають реальні обставини або мають ознаки фіктивності.

5. Інформація про Ваш осередок буде внесена у Єдиний реєстр членів Партії та партійних організацій лише після отримання підтвердження про державну реєстрацію з відповідного територіального відділення юстиції. Скановану копію такого рішення необхідно надіслати на rozbudova@sylalyudey.org (пункт 5.4.4. та пункт 5.19.1. Статуту Партії).

Первинна партійна організація має бути легалізована протягом 10 днів з моменту проведення установчих зборів.

Зразки документів:

Типовий протокол створення первинної організації 

Заява про внесення осередку до Єдиного реєстру

ПРОТОКОЛ Установчих зборів (для юросіб)