Підтримати Долучитися Увійти

Порядок висування до Політичної Ради Партії

2017/08/29 14:39

І. Хто має право бути членом Політичної Ради Партії:

 • особа, що є членом партії не менше, ніж дев’яносто днів (п. 11.5. Статуту).
 • особа, що перебуває в осередку (п. 5.10.1. Статуту).

ІІ. До чиїх повноважень належить обрання члена Політичної Ради Партії:

 • Конференція обласної організації з розрахунку: перший та другий член Політичної Ради від кожних п’ятнадцяти осередків на території області, а третій та кожен наступний від кожних тридцяти осередків (15 осередків – 1 член Політради, 30 осередків – 2 члени Політради, 60 осередків – 3 члени Політради, 90 осередків – 4 члени Політради, 120 осередків – 5 членів Політради і т.д.); (пункт 8.9. Статуту).

ІІІ. Терміни анонсування та вимоги до процедури обрання:

 • Відповідно до пункту 8.11. Статуту до повноважень Ради обласної організації належить ухвалення рішення про скликання Конференції.
 • Про скликання засідання Ради має бути офіційно оголошено до його початку шляхом розміщення відповідного анонсу на офіційному сайті Партії, а також рішення. Рішення про скликання засідання Ради має містити наступну інформацію: дату, час, місце проведення та порядок денний засідання та/або інша інформація, що є обов’язковою для спеціальних анонсів. Таке рішення, а також анонс про проведення засідання, мають бути опубліковані не пізніше двох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення (пункти 5.13. та 5.15.7. Статуту). Отже, для повідомлення про скликання засідання Ради організації на сайті Партії має бути розміщено РІШЕННЯ Голови організації про її скликання (у відповідному розділі) та АНОНС (у відповідній таблиці).

Зразок розпорядження про скликання засідання Ради

 • Про проведення засідання Ради партійної організації – члени Партії, які входять до складу осередків на території відповідної партійної організації, мають бути належним чином повідомлені. Належним вважається повідомлення, що (пункт 5.17. Статуту):

  − здійснене через внутрішню партійну мережу (у разі її створення) та в будь-який інший спосіб, що забезпечує оперативну передачу інформації (смс-повідомленнями, електронними листами тощо) та дозволяє зафіксувати факт відправлення повідомлення;

  − здійснене не пізніше, ніж за два робочі дні до події, про яку повідомляється, якщо інше прямо не встановлено Статутом.

Анонсувати засідання Ради

 • Обрання на посади  мають організовуватись таким чином щоб (пункт 5.15.1.):

  − анонс про призначення засідання, на якому мають відбутися відповідні вибори був розміщений на офіційному сайті Партії не пізніше, ніж протягом двох робочих днів з моменту прийняття рішення про його/їх проведення;

  − з моменту прийняття рішення про проведення виборів до моменту голосування було не менш ніж 30 днів; 

  − інформація про кандидатів, що висунуті для обрання на посади або до органів управління партії була розміщена в анонсі засідання не менш, ніж за 20 днів до початку засідання.

 • Протоколи засідань та прийняті на них рішення підлягають обов’язковому надсиланню до Секретаріату Партії та опублікуванню на офіційному сайті Партії у строки та в порядку, передбаченому Статутом Партії.

РІШЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ – ЦЕ ПРОТОКОЛ РАДИ, ОПУБЛІКОВАНИЙ НА САЙТІ ПАРТІЇ, У СТРОКИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ СТАТУТОМ!

 • Про проведення засідання Конференції партійної організації – члени Партії, які входять до складу осередків на території відповідної партійної організації, мають бути належним чином повідомлені. Належним вважається повідомлення, що (пункт 5.17. Статуту):

  − здійснене через внутрішню партійну мережу (у разі її створення) та в будь-який інший спосіб, що забезпечує оперативну передачу інформації (смс-повідомленнями, електронними листами тощо) та дозволяє зафіксувати факт відправлення повідомлення;

  − здійснене не пізніше, ніж за два робочі дні до події, про яку повідомляється, якщо інше прямо не встановлено Статутом.

 • Кандидат до складу органу управління Партії повинен подати заяву про свій намір балотуватися не пізніше ніж за 21 день до початку відповідного засідання. До заяви кандидата додається автобіографія, програма кандидата та підписний лист з зафіксованою в ньому підтримкою не менше 10 (десяти) членів Партії, які входять до складу первинних осередків на території відповідної області (пункт 5.15.2 Статуту).
 • Вибори на посаду або до складу органу управління Партії мають організовуватись таким чином, щоб кожен кандидат не пізніше ніж за 10 днів до початку засідання публічно презентував свою програму. У разі наявності більш, ніж одного кандидата презентація програми відбувається спільно в форматі дебатів (пункт 5.15.8 Статуту).

Заява_згода балотуватися

Зразок_підписний лист

Анонсувати засідання Конференції

Всі документи надсилати до Секретаріату Партії на адресу rozbudova@cabinet.sylaliudei.ua одним файлом у форматі .pdf

IV. Терміни повноважень:

 • Голова Політичної Ради Партії обирається терміном на 1 (один) рік (пункт 11.2. Статуту). Одна й та сама особа не може обіймати посаду Голови Політичної ради Партії більше ніж два строки поспіль (пункт 11.2.1. Статуту).
 • Строк повноважень членів Політичної ради Партії становить 2 (два) роки. Одна й та сама особа не може бути обраною членом Політичної ради Партії більше двох разів поспіль (пункт 11.5. Статуту).
 • Члени Політичної ради Партії приступають до виконання своїх обов’язків після державної реєстрації відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». Після державної реєстрації відповідна інформація вноситься в Єдиний реєстр членів Партії та партійних організацій (пункт 11.5.1. Статуту).