Підтримати Долучитися Увійти

Протокол з’їзду ПП “Сила Людей” від 17.08.14

П Р О Т О К О Л

З’їзду політичної партії «СИЛА ЛЮДЕЙ»

 

м. Київ                                                                                                                         17.08.2014

Установчий З’їзд урочисто відкрито виконанням гімну України.

ПРИСУТНІ:

На початок засідання – 104 членів політичного об’єднання «Сила людей»;

Протягом засідання кількість членів змінювалася. Загалом участь у роботі З’їзду взяли 116 членів Сили людей. Також були присутні гості.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про Програму політичної партії
 2. Про обрання керівника Секретаріату
 3. Про положення про Політраду партії
 4. Про участь у виборах
 5. Про положення про членство
 6. Про положення про членські внески
 7. Про положення про КРК

 

Перед початком засідання Дмитро Купира запропонував обрати лічильну комісію.

СЛУХАЛИ:

Купиру Дмитра, який запропонував обрати лічильну комісію у складі 7 осіб – Куценка Євгена, Хомчук Марії, Мойсеєва Юрія, Адаменка Дмитра, Кокоячук Юлії, Галамаги Костянтина, Квітневого Руслана.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 103,  проти – 0, утрималися – 1.

ВИРІШИЛИ:

 • Обрати лічильну комісію у складі 7 осіб – Куценка Євгена, Хомчук Марії, Мойсеєва Юрія, Адаменка Дмитра, Кокоячук Юлії, Галамаги Костянтина, Квітневого Руслана.
 • Доручити лічильній комісії встановити кількість членів політичного об’єднання «Сила людей», що присутні на З’їзді.

ВИСТУПИЛИ:

Голова лічильної комісії Мойсеєв Дмитро, який оголосив протокол № 1 лічильної комісії про те, що зареєструвалось та отримали мандати 104 члени політичного об’єднання «Сила людей»,  які перебувають у залі та приймають участь у голосуванні.

СЛУХАЛИ:

Олесандра Солонтая, який запропонував обрати Президію у складі Олександра Солонтая, Дмитра Кропачова та  Олексія Гончарука та доручити Президії визначити головуючого та секретаря самостійно.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 101,  проти –3,  утрималися –0.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Обрати Президію Президію у складі Олександра Солонтая, Дмитра Кропачова та  Олексія Гончарука.

2.2. Доручити Президії визначити головуючого та секретаря самостійно.

 

Розгляд питання 1 порядку денного.

 

СЛУХАЛИ:

Рохова Руслана, який представив проект змін до Програми політичної партії «Сила людей» та повідомив, що до даного проекту надійшов ряд письмових пропозицій.

ВИСТУПИЛИ:

Головуючий Олексій Гончарук, який запропонував проголосувати проект змін Програми політичної партії «Сила людей» за основу та перейти до розгляду пропозицій.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 90, проти – 0, утрималися – 0.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Прийняти проект змін до Програми політичної партії «Сила Людей» за основу та перейти до розгляду пропозицій.

ВИСТУПИЛИ:

Рохов Руслан, який запропонував в оприлюдненій редакції програми політичної партії «Сила Людей» речення – «Ми  молоді люди, європейці, жінки та чоловіки, які об’єдналися в мережу осередків на місцевому рівні в усіх регіонах України.» – викласти в наступній редакції: «Ми, свідомі громадяни, жінки та чоловіки різного віку, які об’єдналися в мережу місцевих осередків в усіх регіонах України з метою реалізації нашого бачення країни».

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 72, проти –  9, утрималися – 6.

ВИРІШИЛИ:

3.2. В оприлюдненій редакції програми політичної партії «Сила Людей» речення – «Ми  молоді люди, європейці, жінки та чоловіки, які об’єдналися в мережу осередків на місцевому рівні в усіх регіонах України.» – викласти в наступній редакції: «Ми, свідомі громадяни, жінки та чоловіки різного віку, які об’єдналися в мережу місцевих осередків в усіх регіонах України з метою реалізації нашого бачення країни».

ВИСТУПИЛИ:

Рохов Руслан, який запропонував в оприлюдненій редакції програми політичної партії «Сила Людей» речення – «Для гарантування безпеки в регіоні вважаємо за необхідне входження України до складу міжнародних систем колективної оборони.» – замінити на: «Для гарантування безпеки в регіоні вважаємо за необхідне затвердження нової військової доктрини та входження України до складу міжнародних систем колективної оборони».

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 86, проти – 1,утрималися – 6.

ВИРІШИЛИ:

3.3. В оприлюдненій редакції програми політичної партії «Сила Людей» речення – «Для гарантування безпеки в регіоні вважаємо за необхідне входження України до складу міжнародних систем колективної оборони.» – замінити на: «Для гарантування безпеки в регіоні вважаємо за необхідне затвердження нової військової доктрини та входження України до складу міжнародних систем колективної оборони».

ВИСТУПИЛИ:

Рохов Руслан, який зняв свою пропозицію з розгляду.

ВИСТУПИЛИ:

Рохов Руслан, який запропонував в оприлюдненій редакції програми політичної партії «Сила Людей» речення – «Україна може розглядати відновлення ядерного статусу за умов погодження з учасникам системи колективної безпеки.» – викласти в наступній редакції: «Україна може розглядати відновлення ядерної зброї за умов погодження, спільної відповідальності та обслуговування такої зброї з учасникам системи колективної безпеки»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 11, проти – 57, утрималися – 29.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

ВИСТУПИЛИ:

Рохов Руслан, який запропонував вилучити з оприлюдненої редакції програми політичної партії «Сила Людей» речення: «Запровадити право на володіння та носіння вогнепальної зброї для дієздатних громадян».

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 37, проти – 53.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

ВИСТУПИЛИ:

Рохов Руслан, який запропонував вилучити з оприлюдненої редакції програми політичної партії «Сила Людей» речення: «Відмова від корупційних діянь чи бездіяльності – це завдання для кожного відповідального громадянина».

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 1, проти – 80, утрималися – 14.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

ВИСТУПИЛИ:

Рохов Руслан, який запропонував в оприлюдненій редакції програми політичної партії «Сила Людей» до речення: «Запровадження електронного врядування і оптимізація державного апарату гарантують прозорість у стосунках між державою і громадянином» додати речення: «Створити державний антикорупційний орган з правом провокації хабарем».

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 19, проти – 54.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

ВИСТУПИЛИ:

Рохов Руслан, який запропонував в оприлюдненій редакції програми політичної партії «Сила Людей» речення – «У сфері економічного розвитку Україна повинна мінімізувати втручання держави в розвиток бізнесу, забезпечивши рівні права.» – викласти у наступній редакції: «У сфері економічного розвитку Україна повинна провести деолігархізацію економіки, мінімізувати втручання держави в розвиток бізнесу та забезпечити рівні права для господарюючих суб’єктів»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 11, проти – 54, утрималися – 33.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

СЛУХАЛИ:

Володимира Грушевського, який запропонував заслухати ряд поправок, які він підготував до оприлюдненої редакції програми політичної партії «Сила Людей».

ПЕРША ПОПРАВКА НЕ РОЗГЛЯДАЛАСЯ

ВИСТУПИЛИ:

Грушевський Володимир, який запропонував в оприлюдненій редакції програми політичної партії «Сила Людей» до речення – «Для гарантування безпеки кожному громадянину необхідно розмежувати повноваження правоохоронних органів» – додати після слів розмежувати слова: «та чітко визначити».

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 77, проти – 2, утрималися – 7.

ВИРІШИЛИ:

3.4. В оприлюдненій редакції програми політичної партії «Сила Людей» до речення – «Для гарантування безпеки кожному громадянину необхідно розмежувати повноваження правоохоронних органів» – додати після слів розмежувати слова: «та чітко визначити».

ВИСТУПИЛИ:

Грушевський Володимир, який запропонував в оприлюдненій редакції програми політичної партії «Сила Людей» речення – «Запровадити муніципальну міліцію для забезпечення правопорядку» – викласти в наступній редакції: «Залучати громадськість до охорони правопорядку та виховувати культуру поведінки».

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 10, проти – 67, утрималися – 17.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

ЧЕТВЕРТА ПОПРАВКА НЕ РОЗГЛЯДАЛАСЯ

ВИСТУПИЛИ:

Грушевський Володимир, який запропонував розглянути п’яту та шосту поправку комплексом та в оприлюдненій редакції програми політичної партії «Сила Людей» вилучити слова – «водночас підняття окладів повинні супроводжуватись посиленням відповідальності», та доповнити реченням: «Відповідальність за виконання завдань та обов’язків».

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 31, проти – 43, утрималися – 17.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

ВИСТУПИЛИ:

Грушевський Володимир, який запропонував в оприлюдненій редакції програми політичної партії «Сила Людей» речення – «Держава повинна забезпечувати: базовий рівень надання медичної допомоги кожному українцю; доступну та якісну медицину на засадах сімейної медицини; створення прозорого фармацевтичного ринку.» – доповнити після слів «сімейної медицини», словами: «впровадження страхової медицини»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 78, проти – 7, утрималися – 13.

ВИРІШИЛИ:

3.5. В оприлюдненій редакції програми політичної партії «Сила Людей» речення – «Держава повинна забезпечувати: базовий рівень надання медичної допомоги кожному українцю; доступну та якісну медицину на засадах сімейної медицини; створення прозорого фармацевтичного ринку.» – доповнити після слів «сімейної медицини», словами: «впровадження страхової медицини».

ВИСТУПИЛИ:

Грушевський Володимир, який запропонував в оприлюдненій редакції програми політичної партії «Сила Людей» в реченні: «Профілактику захворювань вважаємо сферою медицини, а сприяння здоров’ю – відповідальністю суспільства», слово «здоров’ю» виправити на словосполучення «ведення здорового способу життя»

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 37, проти – 26, утрималися – 37.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

ПОПРАВКИ ДЕВ’ЯТЬ ТА ДЕСЯТЬ НЕ РОЗГЛЯДАЛИСЯ

 

Головуючим Олексієм Гончаруком оголошена 40-хвилинна перерва на З’їзді

 

Після 40-хвилинної перерви лічильною комісією складено протокол № 2, згідно з яким у залі присутній 103 учасник З’їзду.

 

СЛУХАЛИ:

Головуючого Олексія Гончарука, який запропонував повернутися до п’ятої пропозиції змін до проекту політичної партії «Сила Людей», а саме вилучити речення «Запровадити право володіння та носіння вогнепальної зброї для дієздатних громадян» та провести додаткові консультації.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 63, проти – 30, утрималися – 5.

ВИРІШИЛИ:

3.6. Повернутися до п’ятої пропозиції змін до проекту політичної партії «Сила Людей», а саме вилучити речення «Запровадити право володіння та носіння вогнепальної зброї для дієздатних громадян» та провести додаткові консультації.

ВИСТУПИЛИ:

Руслана Рохова, який зазначив, що повернення до питання є недоцільним.

Романа Плавицького, який запропонував перенести дане питання на наступний з’їзд.

Головуючий Олексія Гончарука, який запропонував провести рейтингове голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

За продовження консультацій – 14;

За припинення обговорення – 76;

ВИРІШИЛИ:

3.7. Припинити обговорення пропозиції змін до проекту політичної партії «Сила Людей».

ВИСТУПИЛИ:

Головуйчий Олексій Гончарук, який запропонував затвердити проект змін до програми політичної партії «Сила Людей» з внесеними поправками в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 90, проти – 2, утрималися – 5.

ВИРІШИЛИ:

3.8. Затвердити проект змін до програми політичної партії «Сила Людей» з внесеними поправками в цілому.

 

СЛУХАЛИ:

Головуючого Олексія Гончарука, який повідомив, що перше питання порядку денного: прийняття проекту змін до програми політичної партії «Сила Людей» розглядалося за дорученням установчого з’їзду і запропонував затвердити Прядок денний за основу

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 84, проти – 0, утрималися – 3.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити порядок денний за основу

ВИСТУПИЛИ:

Головуючий Олексій Гончарук, який запропонував затвердити Прядок денний в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 100, проти – 0, утрималися – 3.

ВИРІШИЛИ:

4.2. Затвердити порядок денний в цілому.

 

Розгляд питання 2  порядку денного.

 

СЛУХАЛИ:

Головуючого Олексія Гончарука, який повідомив, що на посаду керівника Виконавчого секретаріату є дві кандидатури.

ВИСПУПИЛИ:

Олександру Костенко, яка представила себе та своє бачення своєї діяльності, як керівника Виконавчого секретаріату.

Олександра Якименка, який представив себе та своє бачення своєї діяльності, як керівника Виконавчого секретаріату.

ВІДБУЛОСЯ ТАЄМНЕ ГОЛОСУВАННЯ:

лічильною комісією складено протокол № 3, згідно з яким використано 114 бюлетенів:

За Олександру Костенко – 20;

За Олександра Якименка – 89;

Зіпсовано – 5.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Призначити Олександра Якименка керівником Виконавчого секретаріату..

 

Розгляд питання 3 порядку денного.

 

СЛУХАЛИ:

Головуючого Олексія Гончарука, який представив Положення про політичну раду політичної партії «Сила Людей» та запропонував проголосувати Положення за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 81, проти – 0, утрималися – 1.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Затвердити Положення про політичну раду політичної партії «Сила Людей» за основу.

ВИСТУПИЛИ:

Оксана Жолнович, яка запропонувала в Положенні про політичну раду політичної партії «Сила Людей» до п.4.1 після слів “Головуючий Політичної ради” додати слова “та його Заступник”.

 ГОЛОСУВАЛИ:

За – 80, проти – 2, утрималися – 5.

ВИРІШИЛИ:

6.2. В Положенні про політичну раду політичної партії «Сила Людей» до п.4.1 після слів “Головуючий Політичної ради” додати слова “та його Заступник”.

ВИСТУПИЛИ:

Оксана Жолнович, яка запропонувала в Положенні про політичну раду політичної партії «Сила Людей» п.5.5 видалити.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 72, проти – 1, утрималися – 5.

ВИРІШИЛИ:

6.3. В Положенні про політичну раду політичної партії «Сила Людей» видалити п.5.5

ВИСТУПИЛИ:

Оксана Жолнович, яка запропонувала в Положенні про політичну раду політичної партії «Сила Людей» в п.6.5 після слів “на засіданні сторонніх осіб” додати слова “(не членів партії)”.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 83, проти – 0, утрималися – 2.

ВИРІШИЛИ:

6.4. В Положенні про політичну раду політичної партії «Сила Людей» в п.6.5 після слів “на засіданні сторонніх осіб” додати слова “(не членів партії)”.

ВИСТУПИЛИ:

Оксана Жолнович, яка запропонувала в Положенні про політичну раду політичної партії «Сила Людей» в п.6.6.1 замінити слова “1/3 від складу” на “1/2 від сформованого складу”.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 79, проти – 1, утрималися – 2.

ВИРІШИЛИ:

6.5. В Положенні про політичну раду політичної партії «Сила Людей» в п. 6.6.1 замінити слова “1/3 від складу” на “1/2 від сформованого складу”.

ВИСТУПИЛИ:

Ростислав Томенчук, який запропонував Положення про політичну раду політичних партії «Сила Людей» відправити на доопрацювання до наступного з’їзду.

Олександр Солонтай, який запропонував відправити на доопрацювання п.4.3. та п.4.4.

Головуючий Олексій Гончарук, який запропонував затвердити Положення про політичну раду політичної партії «Сили Людей» без урахування п.4.3. та п.4.4. в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 61, проти – 4, утрималися – 6.

ВИРІШИЛИ:

6.6. Затвердити Положення про політичну раду політичної партії «Сили Людей» без урахування п.4.3. та п.4.4. в цілому.

 

Розгляд питання 4 порядку денного.

СЛУХАЛИ:

Ковальчука Миколу, який представив проект рішення про підготовку до участі в виборах.

ВИСТУПИЛИ:

Головуючий Олексій Гончарук, який запропонував проголосувати проект рішення про підготовку до участі в виборах за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 33, проти – 18, утрималися – 17.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

 

Лічильною комісією складено протокол № 4, згідно з яким у залі присутній 78 учасників З’їзду.

 

Розгляд питання5 порядку денного.

СЛУХАЛИ:

Оксану Жолнович, яка представила проект Положення про членство.

ВИСТУПИЛИ:

Головуючий Олексій Гончарук, який запропонував проголосувати проект Положення про членство за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 33, проти – 30, утрималися – 5.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

 

Розгляд питання 6 порядку денного.

СЛУХАЛИ:

Оксану Жолнович, яка представила проект Положення про сплату партійних внесків членами політичної партії «Сила Людей».

ВИСТУПИЛИ:

Головуючий Олексій Гончарук, який запропонував проголосувати проект Положення про сплату партійних внесків членами політичної партії «Сила Людей» за основу.

ГОЛОСУВАЛИ:

За –  48, проти – 0, утрималися – 2.

ВИРІШИЛИ:

7.1. Прийняти проект Положення про сплату партійних внесків членами політичної партії «Сила Людей» за основу.

 

Лічильною комісією складено протокол № 5, згідно з яким у залі присутній 79 учасників З’їзду.

ВИСТУПИЛИ:

Головуючий Олексій Гончарук, який запропонував в Положенні про сплату партійних внесків членами політичної партії «Сила Людей» в В п.1.5 слова “Для малозабезпечених членів Партії (пенсіонерів, студентів, тимчасово не працюючих, тощо) можливе тимчасове звільнення від їх сплати за їхньою заявою або  за рішенням відповідної місцевої парт організац, на підставі їх обґрунтованих заяв” замінити словами “Партійні організації можуть збільшувати розмір мінімального членського внеску для своєї території шляхом прийняття відповідного рішення конференцію обласної партійної організації”.

ГОЛОСУВАЛИ:

За –  53, проти – 10, утрималися – 10.

ВИРІШИЛИ:

7.2. В Положенні про сплату партійних внесків членами політичної партії «Сила Людей» в  п.1.5 слова “Для малозабезпечених членів Партії (пенсіонерів, студентів, тимчасово не працюючих, тощо) можливе тимчасове звільнення від їх сплати за їхньою заявою або  за рішенням відповідної місцевої партійної організації, на підставі їх обґрунтованих заяв” замінити словами “Партійні організації можуть збільшувати розмір мінімального членського внеску для своєї території шляхом прийняття відповідного рішення конференцію обласної партійної організації”.

ВИСТУПИЛИ:

Головуючий Олексій Гончарук, який запропонував в Положенні про сплату партійних внесків членами політичної партії «Сила Людей» п. 2.3. видалити (сплата внеску не може підтверджуватися підписом самого члена).

ГОЛОСУВАЛИ:

За –  67, проти – 1, утрималися – 2.

ВИРІШИЛИ:

7.3. В Положенні про сплату партійних внесків членами політичної партії «Сила Людей» п. 2.3. видалити (сплата внеску не може підтверджуватися підписом самого члена).

ВИСТУПИЛИ:

Головуючий Олексій Гончарук, який запропонував в Положенні про сплату партійних внесків членами політичної партії «Сила Людей» в п.2.6 видалити слова “Скарбник первинного осередку звітує на Зборах осередку, місцевої та обласної організації звітує перед відповідною Радою,” та “Збори осередку, Рада відповідної партійної організації, Політична Рада Партії розглядає звіт по сплаті членських внесків, в тому числі питання про несплату та невчасну передачу (перерахування) членських внесків і ухвалює по них рішення.”

ГОЛОСУВАЛИ:

За –  61, проти – 5, утрималися – 4.

ВИРІШИЛИ:

7.4. В Положенні про сплату партійних внесків членами політичної партії «Сила Людей» в п.2.6 видалити слова “Скарбник первинного осередку звітує на Зборах осередку, місцевої та обласної організації звітує перед відповідною Радою,” та “Збори осередку, Рада відповідної партійної організації, Політична Рада Партії розглядає звіт по сплаті членських внесків, в тому числі питання про несплату та невчасну передачу (перерахування) членських внесків і ухвалює по них рішення.”

ВИСТУПИЛИ:

Головуючий Олексій Гончарук, який запропонував в Положенні про сплату партійних внесків членами політичної партії «Сила Людей» в п.3.1 додати слова “До 10-го числа наступного за звітним місяця”.

ГОЛОСУВАЛИ:

За –  62, проти – 1, утрималися – 1.

ВИРІШИЛИ:

7.5. В Положенні про сплату партійних внесків членами політичної партії «Сила Людей» в п.3.1 додати слова “До 10-го числа наступного за звітним місяця”.

ВИСТУПИЛИ:

Головуючий Олексій Гончарук, який запропонував в Положенні про сплату партійних внесків членами політичної партії «Сила Людей» в п.3.1. слова “оформляються актом передачі” замінити на “передаються скарбнику (а за його відсутності – Голові) місцевої організації, що оформлюється відповідною розпискою про отримання коштів”.

ГОЛОСУВАЛИ:

За –  67, проти – 3, утрималися – 2.

ВИРІШИЛИ:

7.6. В Положенні про сплату партійних внесків членами політичної партії «Сила Людей» в п.3.1. слова “оформляються актом передачі” замінити на “передаються скарбнику (а за його відсутності – Голові) місцевої організації, що оформлюється відповідною розпискою про отримання коштів”.

ВИСТУПИЛИ:

Головуючий Олексій Гончарук, який запропонував в Положенні про сплату партійних внесків членами політичної партії «Сила Людей» в п.3.2. видалити слова “або за актом передачі”.

ГОЛОСУВАЛИ:

За –  71, проти – 1, утрималися – 7.

ВИРІШИЛИ:

7.7. В Положенні про сплату партійних внесків членами політичної партії «Сила Людей» в п.3.2. видалити слова “або за актом передачі”.

ВИСТУПИЛИ:

Головуючий Олексій Гончарук, який запропонував в Положенні про сплату партійних внесків членами політичної партії «Сила Людей» в В п.3.7 видалити слова “Місячна сума добровільних пожертв від однієї особи не може перевищувати 50 000 грн.”

ГОЛОСУВАЛИ:

За –  18, проти – 49, утрималися – 6.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

ВИСТУПИЛИ:

Головуючий Олексій Гончарук, який запропонував в Положенні про сплату партійних внесків членами політичної партії «Сила Людей» додати розділ 4 наступного змісту:

 1. Безопланте отримання матеріальних благ від третіх осіб

4.1. Партія та/або партійні організації мають право на отримання матеріальних благ від третіх осіб у вигляді добровільних пожертв, надання майна у власність або користування, надання прав на майно, знижок, послуг, а також у інший не заборонений законом спосіб.

4.2. Щомісячно про отримання матеріального блага від третьої особи:

– первинна партійна організація (осередок) повідомляє місцеву партійну організацію;

– місцева партійна організація повідомляє обласну партійну організацію.

У повідомленні зазначаються сума на яку здійснена пожертва (якщо передано майно, право, послуга або надана знижка – сума визначається скарбником виходячи з орієнтовної ринкової вартості майна, права, послуги) та особа що здійснила пожертву.

4.3. Щомісячно, але не пізніше 10-го числа наступного за звітним місяця, обласна партійна організація звітує Національному секретаріату про кількість отриманих партійними організаціями матеріальних благ (надає перелік отриманих матеріальних благ із зазначенням осіб що здійснили пожертву). Якщо протягом звітного місяця матеріальні блага на відповідній території партійними організаціями не отримувались – звіт не подається.

ГОЛОСУВАЛИ:

За –  53, проти – 0, утрималися – 6.

ВИРІШИЛИ:

7.8. В Положенні про сплату партійних внесків членами політичної партії «Сила Людей» додати розділ 4 наступного змісту:

 1. Безопланте отримання матеріальних благ від третіх осіб

4.1. Партія та/або партійні організації мають право на отримання матеріальних благ від третіх осіб у вигляді добровільних пожертв, надання майна у власність або користування, надання прав на майно, знижок, послуг, а також у інший не заборонений законом спосіб.

4.2. Щомісячно про отримання матеріального блага від третьої особи:

– первинна партійна організація (осередок) повідомляє місцеву партійну організацію;

– місцева партійна організація повідомляє обласну партійну організацію.

У повідомленні зазначаються сума на яку здійснена пожертва (якщо передано майно, право, послуга або надана знижка – сума визначається скарбником виходячи з орієнтовної ринкової вартості майна, права, послуги) та особа що здійснила пожертву.

4.3. Щомісячно, але не пізніше 10-го числа наступного за звітним місяця, обласна партійна організація звітує Національному секретаріату про кількість отриманих партійними організаціями матеріальних благ (надає перелік отриманих матеріальних благ із зазначенням осіб що здійснили пожертву). Якщо протягом звітного місяця матеріальні блага на відповідній території партійними організаціями не отримувались – звіт не подається.

ВИСТУПИЛИ:

Головуючий Олексій Гончарук, який запропонував в Положенні про сплату партійних внесків членами політичної партії «Сила Людей» додати розділ 5 наступного змісту:

 1. Обмеження у фінансування Партії

5.1. Партії, партійним організаціям та окремим членам Партії забороняється отримання коштів для провадження політичної діяльності від:

1) органів державної влади та органів місцевого самоврядування, крім випадків, зазначених законом;

2) державних та комунальних підприємств, установ і організацій, а також підприємств, установ і організацій, у майні яких є частки (паї, акції), що є державною чи комунальною власністю, або які належать нерезидентам;

3) іноземних держав та їх громадян, підприємств, установ, організацій;

4) благодійних та релігійних об’єднань та організацій;

5) анонімних осіб або осіб під псевдонімом;

6) політичних партій, що не входять до одного з Партією виборчого блоку політичних партій;

7) представників олігархічного бізнесу, перелік яких затверджений Президією Політичної ради Партії.

5.2. Президією Політичної ради Партії можуть всановлюватися інші обмеження щодо залучення фінансування Партії.

ГОЛОСУВАЛИ:

За –  58, проти – 1, утрималися – 4.                                

ВИРІШИЛИ:

7.9. В Положенні про сплату партійних внесків членами політичної партії «Сила Людей» додати розділ 5 наступного змісту:

 1. Обмеження у фінансування Партії

5.1. Партії, партійним організаціям та окремим членам Партії забороняється отримання коштів для провадження політичної діяльності від:

1) органів державної влади та органів місцевого самоврядування, крім випадків, зазначених законом;

2) державних та комунальних підприємств, установ і організацій, а також підприємств, установ і організацій, у майні яких є частки (паї, акції), що є державною чи комунальною власністю, або які належать нерезидентам;

3) іноземних держав та їх громадян, підприємств, установ, організацій;

4) благодійних та релігійних об’єднань та організацій;

5) анонімних осіб або осіб під псевдонімом;

6) політичних партій, що не входять до одного з Партією виборчого блоку політичних партій;

7) представників олігархічного бізнесу, перелік яких затверджений Президією Політичної ради Партії.

5.2. Президією Політичної ради Партії можуть всановлюватися інші обмеження щодо залучення фінансування Партії.

ВИСТУПИЛИ:

Головуючий Олексій Гончарук, який запропонував в Положенні про сплату партійних внесків членами політичної партії «Сила Людей» додати розділ 6 наступного змісту:

 1. Відповідальність за невиконання фінансових зобов’язань

6.1. На членів Партії, які прострочили сплату членських внесків більш ніж на 60 днів, автоматично на період прострочення накладаються наступні обмеження:

– позбавляються права номінуватися та/або балотуватися від імені Партії;

– позбавляються права займати будь які внутріпартійні посади, а у випадку їх фактичного зайняття – відстороняється від виконання повноважень;

– відвідувати навчальні та інші Партійні заходи до моменту належного виконання згаданих вище зобов’язань;

– позбавляються не мають права голосу на З’їздах партії, конференціях та зборах партійних організацій.

6.2. Члени Партії, які прострочили сплату членських внесків більш ніж на 90 днів, підлягають безумовному виключенню зі складу Партії за процедурою передбаченою Статутом та внутрішніми документами Партії, якщо не буде доведено, що таке прострочення сталося не з їх вини.

ГОЛОСУВАЛИ:

За –  57, проти – 3, утрималися – 3.                                

ВИРІШИЛИ:

7.10. В Положенні про сплату партійних внесків членами політичної партії «Сила Людей» додати розділ 6 наступного змісту:

 1. Відповідальність за невиконання фінансових зобов’язань

6.1. На членів Партії, які прострочили сплату членських внесків більш ніж на 60 днів, автоматично на період прострочення накладаються наступні обмеження:

– позбавляються права номінуватися та/або балотуватися від імені Партії;

– позбавляються права займати будь які внутріпартійні посади, а у випадку їх фактичного зайняття – відстороняється від виконання повноважень;

– відвідувати навчальні та інші Партійні заходи до моменту належного виконання згаданих вище зобов’язань;

– позбавляються не мають права голосу на З’їздах партії, конференціях та зборах партійних організацій.

6.2. Члени Партії, які прострочили сплату членських внесків більш ніж на 90 днів, підлягають безумовному виключенню зі складу Партії за процедурою передбаченою Статутом та внутрішніми документами Партії, якщо не буде доведено, що таке прострочення сталося не з їх вини.

ВИСТУПИЛИ:

Головуючий Олексій Гончарук, який запропонував Положення про сплату партійних внесків членами політичної партії «Сила Людей» прийняти в цілому з урахуванням прийнятих поправок.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 57, проти – 0, утрималися – 0.

ВИРІШИЛИ:

7.11. Положення про сплату партійних внесків членами політичної партії «Сила Людей» прийняти в цілому з урахуванням прийнятих поправок.

 

Розгляд питання 6 порядку денного.

 

СЛУХАЛИ:

Головуючого Олексія Гончарука, який запропонував відкласти розгляд проекту Положення про Контрольно-ревізійні комісії в зв’язку з необхідністю доопрацювання.

ГОЛОСУВАЛИ:

За –  58, проти – 0, утрималися – 2.

ВИРІШИЛИ:

8.1. Відкласти розгляд проекту Положення про Контрольно-ревізійні комісії в зв’язку з необхідністю доопрацювання.

 

СЛУХАЛИ:

Головуючого Олексія Гончарука, який запропонував повернутися до розгляду проекту рішення про підготовку до участі в виборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

За –  45, проти – 9, утрималися – 6.

ВИРІШИЛИ:

9.1. Повернутися до розгляду проекту рішення про підготовку до участі в виборах.

 

Лічильною комісією складено протокол № 6, згідно з яким у залі присутній 61 учасників З’їзду.

 

ВИСТУПИЛИ:

Олександр Солонтай, який запропонував прийняти рішення про підготовку до участі в виборах з урахуванням всіх пропозицій крім першої.

ГОЛОСУВАЛИ:

За –  47, проти – 2, утрималися – 1.

ВИРІШИЛИ:

9.2. Прийняти рішення про підготовку до участі в виборах з урахуванням всіх пропозицій крім першої.

Головуючий Олексій Гончарук запропонував закрити З’їзд.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 61, проти –0, утрималися –0.

ВИРІШИЛИ:

10.1. Закрити З’їзд політичної партії «Сила людей».

 

Президія З’їзду                                                                    О. Гончарук

                                                                                              О. Солонтай

                                                                                              Д. Кропачов