Підтримати Долучитися Увійти

Рішення ЦКРК від 20.09.2015 р.

РІШЕННЯ

Центральної контрольно-ревізійної комісії

від 20.09.2015р.

 

За результатами розгляду скарг і звернень Центральна Контрольно-ревізійна комісія керуючись п.п. 13.2.1, 13.2.2 Статуту вирішила:

 

 1. Щодо участі у виборах груп людей, що зареєстровані у Мін’юсті як осередки партії «Сила Людей» однак не зареєстровані як члени партії «Сила Людей» на сайті партії та не об’єднані в осередки:
 • У зв’язку із виявленням ЦКРК невідповідності між даними реєстрації в Мін’юсті осередків та місцевих організацій і даними, що відображені на партійному сайті, керуючись п. 6.16 Статуту партії «Сила Людей», вимагаємо до 30.09.2015 р. надати необхідні документи щодо установчих зборів осередків та організацій, а у випадку їх ненадання (відсутності) – ліквідувати такі осередки і місцеві організації у зв’язку із тим, що вони створені з порушенням вимог Статуту.
 • Заборонити членам політради партії «Сила Людей» надавати погодження на висування кандидатів в депутати від організацій, що не відображені на партійному сайті та установчі документи яких відсутні у Секретаріаті.
 • Секретаріату невідкладно впродовж доби надавати копії надісланих документів від таких організацій та осередків для відома на пошту Центральної Контрольно-ревізійної комісії.
 • Рекомендувати обласним організаціям та політраді скасувати реєстрацію в Мін’юстітих осередків, члени яких не зареєстровані на сайті як члени партії «Сила Людей» та не сплатили вступні внески.

 

 1. Щодо реєстрації нових членів партії у виборчий період

 

Відповідно до п.13.2.9 Статуту партії, Центральна Контрольно-ревізійна комісія вважає за необхідне роз’яснити наведений пункт положення «Про членство»: п. 2.12 «після оголошення чергових або позачергових виборів, прийом в члени партії місцевої партійної організації, здійснюється за погодженням з Політичною Радою Партії, яка має право делегувати відповідне погодження Голові відповідної місцевої партійної організації, а у випадку його відсутності – Голові обласної партійної організації».

Вважаємо, що погодження або непогодження прийому в члени партії політрадою має відбуватися впродовж трьох днів. У випадку непогодження прийому в партію, заявнику має бути надіслано письмове (електронне) повідомлення із наведенням причин відмови у вступ у партію.

 

 1. Щодо ситуації з осередками у Вишгороді:

У зв’язку із довготривалим конфліктом та вчиненням низки дій окремими особами, які не відповідають принципам та цінностям політичної партії» Сила Людей» у м.Вишгород, заслухавши заінтересованих осіб та вивчивши матеріали справи ЦКРК вирішила:

 • Скасувати протоколи первинного осередку 32034401 – Вишгород, (голова Чихман) та первинного осередку 32034402 – Вишгород, (голова Білоцький). Визнати недійсними зміну номера та адреси реєстрації осередків № 32034402 та № 32034401, що знаходитися в м. Києві. Роз’яснити, що зміна адреси реєстрації осередку, що призводить до зміни підпорядкованості місцевій партійній організації вважається розпуском одного осередку і створенням нового осередку за новим місцем реєстрації. Створення такого осередку передбачає усі необхідні процедури та погодження передбачені Статутом для створення нового осередку.
 • Винести питання відповідним партійним організаціям (Київській та Вишгородській) про виключення усіх членів цих осередків, що брали участь у перереєстрації осередків (дії були вчинені за відсутності права голосу, кворуму, з порушенням процедури).
 • Відсторонити Глущенка Артема від виконання обов’язків Голови Вишгородської районної організації та винести питання про виключення його з членів партії відповідній партійній організації, як такого, що відповідно до п 4.10 Статуту та п. 7.2.1, 7.2.2 Положення про членство порушив норми Статуту партії та принципи і цінності партії.
 1. По скарзі, що стосується образи честі та гідності та суперечки між партійцями з м.Вишневого, ЦКРК встановило, що даний конфлікт носить морально-етичний характер, а тому підвідомчий до розгляду етичній комісії. Звертаємо увагу усіх партійців на необхідність висловлюватися коректно і з повагою до гідності один одного.
 2. По скаргах, що надходили з Одеської міської організації
 • У зв’язку із порушення правил обрання усіх керівних органів Одеської міської організації (зокрема обрання усіх керівників шляхом відкритого голосування, що прямо суперечить нормам Статуту) ЦКРК зобов’язує відповідну місцеву партійну організацію підтвердити повноваження усіх керівників Одеської міської організації шляхом проведення таємного голосування на найближчій партійній конференції.
 • У зв’язку із зверненням Є.Шляхтина щодо можливості проведення спецперевірки, щодо окремих осіб які бажають стати членами партії «Сила Людей», просимо надати додаткові відомості про те, за якими критеріями та підставами ці особи підпадають під спец перевірку відповідно до норм положення Про членство.
 • Просимо надати усі рішення Одеської контрольно-ревізійної комісії щодо погодження виключення членів Одеської міської організації для подальшого вивчення і розгляду цього питання.
 • Звертаємо увагу членів організації на те, що усі конференції в партії Сила Людей проводяться відкрито і публічно. Жодному члену партії не можна забороняти бути присутнім на конференції. Рішення про обмеження участі сторонніх осіб на конференції може бути ухвалено самою конференцією мотивовано.

 

 1. Щодо ухвалення політрадою рішень шляхом опитування

Відповідно до п7.1. положення «Про політичну раду» у випадку необхідності термінового прийняття рішення Політичної ради/Президії воно може бути прийнято шляхом опитування членів.

7.2. Процедура прийняття рішення шляхом опитування застосовується у період між засіданнями Політичної ради/Президії за рішенням Головуючого, якщо його ініціатива підтримана не менш ніж 1/4 членів Політичної ради/Президії або за ініціативою не менш ніж 1/3 членів Політичної ради/Президії відповідно.

 

Вважаємо за необхідне роз’яснити дані пункти положення наступним чином:

А) Політична рада зобов’язана анонсувати графік своїх засідань щонайменше на місяць. Усі планові рішення повинні ухвалюватися саме на планових очних засіданнях

Б) голосування шляхом опитування допускається у випадку виникнення невідкладних обставин чи ситуації, котра вимагає негайного реагування. Тому ухвалювати нормативні документи, положення, зміни до них, кадрові призначення шляхом опитування недопустимо.

Ухвалення положень шляхом опитування унеможливлює його всебічних розгляд партійцями, внесення своїх зауважень та доповнень, внаслідок чого порушуються принципи публічності і прозорості. Кадрові питання відповідно до Статуту ухвалюються виключно таємним голосуванням, що неможливо виконати під час опитування.

В) рекомендувати політраді на найближчому черговому засіданні підтвердити голосуванням по процедурі усі ухвалені нормативні акти, розмістивши їх перед тим в якості проектів рішень для надання можливості партійцям надати свої зауваження.

 

 1. Щодо проведення виборчих місцевих та обласних партійних конференцій звертаємо увагу на необхідність анонсувати про їх проведення на партійному сайті за три дні до дати проведення та надсилати у Секретаріат рішення уповноважених органів про скликання конференції.

Звертаємо увагу місцевих партійних організацій та їх рад про необхідність вирішити питання поновлення прав тих членів партії, що були боржниками більш ніж три місяці і погасили заборгованості або виключити тих членів партії, які мають заборгованість більше ніж три місяці і не погасили їх. Просимо відповідні ради ухвалити рішення до проведення конференцій по висуненню делегатів на вибори або внести таке питання в порядок денний конференції.

 1. Просимо Секретаріат довести до відома п.7. цього рішення до усіх місцевих партійних організацій та роз’яснити місцевим партійним організаціями про обмеження прав на голосування і участь у партійних конференціях тих партійців, які мають заборгованість із сплати членських внесків понад два місяці.
 2. Щодо скарги Ю.Адамовського з приводу публічного розміщення автобіографії як кандидата в мери С. Лисенком:

Відповідно до законодавства про місцеві вибори висловлювати намір балотуватися в мери міста ніким не може бути обмеженим. Особа, яка має намір балотуватися може це зробити або шляхом само висування або шляхом висування партією. Лисенко С. задекларував свій намір кандидувати, про що публічно заявив. Оприлюднення автобіографії не може вважатися передвиборною агітацією. Передвиборна агітація розпочинається з дня реєстрації ТВК. Тому дані відомості можна розглядати як декларацію про наміри, що не суперечить чинному законодавству.