Підтримати Долучитися Увійти

Редакція програми Партії, що діяла до 04.02.2018 року

ВІЗІЯ

Людина – найвища цінність. Людина освічена, розвинута, вільна та відповідальна, яка живе в достатку, є головною метою України:

 • розвинутої країни з громадянським суспільством та високим рівнем культури та духовності;
 • сильної країни з міцною економікою, де впроваджуються інновації;
 • справедливої країни, в якій влада для людей, а не люди для влади;
 • самоврядної країни, в якій люди об’єднані в сильні громади на місцях і самостійно вирішують, як їм жити.

Солідарні та самодостатні люди, впевнені в завтрашньому дні – основа країни!

 

ЦІННОСТІ ТА ПРИНЦИПИ

 Черпаючи натхнення з Великих документів, що змінили хід історії, зокрема: 

 • Загальної Декларації прав людини, Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод, Хартії засадничих прав Європейського союзу;
 • Конституції України, як основного Закону та суспільної угоди народу України;
 • З української хартії вільної людини, як заклику моральних авторитетів України до нас, представників нової хвилі політично та суспільно активних діячів,

стверджуємо, що в своїй діяльності ми керуємось наступними засадами:

Гідність 

 • людська гідність є абсолютною цінністю і є визначальною в ставленні до кожної людини;
 • її слід усіляко плекати і не можна обмежувати за будь-яких обставин, в тому ж числі у випадках коли хтось оступився чи вчинив злочин. 

Свобода 

 • свобода зобов’язує нести відповідальність за свої слова та вчинки;
 • свобода без відповідальності – це крок до анархії та хаосу.

Відповідальність 

 • усвідомлена відповідальність – ознака зрілості людини та суспільства;
 • кожен має нести відповідальність за власні слова та вчинки;
 • відповідальність передбачає дотримання домовленостей. Угоди між суспільством та владою, між людиною та державою, між партнерами по бізнесу укладенні в інтересах сторін – така ж частина законодавства як і будь-який закон, за порушення яких мають притягувати до відповідальності;
 • найбільші проблеми людства, найжорстокіші війни починалися з порушення попередньо встановлених порядків і укладених угод. Їх дотримання та вдосконалення – шлях до миру. 

Справедливість 

 • справедливість – одна із головних передумов мирного співжиття людей;
 • справедливість передбачає рівність можливостей для всіх та рівність усіх перед законом, а також винагорода та стимуляція тих, хто проявляє активність і працьовитість у створенні суспільних благ;
 • забезпечення достатнього рівня справедливості – засаднича функція держави, без якої вона перетворюється на репресивний апарат;
 • справедливе правосуддя – це головна передумова для можливості відстояти свої інтереси, права та свободи; З цієї причини воно є головним гарантом внутрішньої безпеки і спокою в країні, а тому воно має бути на особливому контролі суспільства.

Відкритість 

 • влада має бути відкритою та контрольованою суспільством;
 • свобода слова, думки – засадничі і невід’ємні права кожної людини. 

Дієвість 

 • аби змінити Україну, замало самого усвідомлення та аналізу проблем і викликів, що стоять перед народом та державою, слід діяти;
 • якщо якісь процеси в житті країни відбуваються не належним чином, ми не критикуємо, а виробляємо проекти рішень, що усунуть недоліки;
 • ми будуємо країну поважаючи закон, змінюємо правове поле та формуємо умови згідно з його нормами;
 • у своїх діях спираємося на власні сили – самоорганізацію та самоврядність, які є мірилом успіху, розуміючи, що ми самі найбільше зацікавлені навести лад та забезпечити розвиток власних громад, регіонів та країни. 

Солідарність

 • країни процвітають лише тоді, коли в суспільстві панує солідарність, а отже доброзичливість, єдність та взаємодопомога;
 • солідарність виростає з усвідомлення спільності людських інтересів;
 • лише у відстоюванні інтересів усіх ми зможемо відстояти інтереси кожного;
 • жодна добра ініціатива не може бути втілена у життя в суспільстві де панують розбрат і ненависть один до одного. 

Конкурентність 

 • лише в чесному змаганні за правилами встановленими в інтересах суспільства знаходиться оптимальний шлях для його розвитку;
 • змагальність у підходах, механізмах, підтримка найкращих ідей та найдієвіших засобів розширює потенціал, надає нові ресурси для руху вперед;
 • конкурентне змагання, а не війна на виживання забезпечить успішне досягнення результату, а всім учасникам процесу саморозвиток та спільну вигоду від його досягнення;
 • відсутність конкуренції призводить, зокрема, до застою в державі, монополізації економіки та погіршення якості товарів та послуг, а також деградації суспільства. 

Добробут 

 • прагнення добробуту – природне бажання людини;
 • мірилом ефективності влади є рівень зростання добробуту її громадян; Якщо добробут людей погіршується – маємо змінювати таку владу.

Ці засади  покликали нас до спільної праці, ставши основою для всіх наших дій.

Стверджуємо, що втіливши ці імперативи в життя України, ми змінимо нашу країну і світ навколо нас!

 

ТЕЗИ

Країні потрібна сила, що формує чесний і відповідальний середній клас та прагне забезпечити: волю, добробут та впевненість в завтрашньому дні кожному громадянину!

Ми за громадянський патріотизм

Ми за сімейні цінності та освічену країну

Ми за заможних громадян

Ми за країну рівних можливостей

Ми за працюючу і відповідальну людину

Ми за країну сильних громад

Ми за те, щоб земля, надра та національні багатства належали українцям

 

ПРОГРАМНІ ЗАСАДИ: 

 1. Децентралізація зі збереженням унітарності.
 • Зміни в країні неможливо провести без посилення повноважень місцевого самоврядування.
 • Сильні громади та регіони.
 • Субсидіарність. Держава втручається в місцеві питання, лише, якщо громада неспроможна їх вирішити самостійно.
 • Бюджети знизу догори, а не навпаки.
 • Ліквідація місцевих державних адміністрацій. 
 1. Суспільство рівних можливостей. Рівні можливості в усьому.
 • Свобода підприємницької діяльності.
 • Реально функціонуючі «соціальні ліфти».
 • Державна кар’єра – доступна кожному достойному кандидату.
 • Рівні можливості для самореалізації та свобода творчості. 
 1. Середній клас – основа країни.
 • Середній клас – відповідальний за країну та суспільство.
 • Достаток людей повинен зростати.
 • Гідна винагорода за працю. Працююча людина не може бути бідною.
 • Створення новітнього робітничого класу. Сильні профспілки.
 • Сукупний капітал середнього класу повинен перевищувати капітал олігархів. 
 1. Культ дитини та сім’ї.
 • Культивування сімейних цінностей, підтримка молодої родини.
 • Дитина – центр суспільної уваги. Повага до її прав, потреб та бажань.
 • Повага до матері та батька.
 • Особлива повага та увага до вагітної жінки.
 • Повага до старшого покоління та до кожної літньої людини.
 • Поборемо соціальне сирітство.
 • Підтримка багатодітних сімей. 
 1. Держава має надавати послуги (сервіс).
 • Висока якість державних послуг.
 • Культура обслуговування. Чиновник повинен поважати людину.
 • Принцип «єдиного вікна» та «мовчазної згоди».
 • Персональна відповідальність чиновника за неякісно надану послугу.
 • Посольства та консульства України – захист громадянина закордоном.
 • Ефективний та сучасний менеджмент держави та електронне врядування. 
 1. Громадянський патріотизм. Образ громадянина України.
 • Повага до історії, традицій, культури, етики та права.
 • Громадянин шанує державу та пишається нею.
 • Громадянин поважає та виконує закон.
 • Повага людини до людини.
 • Громадянин зберігає українські традиції.
 • Відповідальний громадянин. 
 1. Якісна освіта – це фундамент майбутнього країни.
 • Керівником навчального закладу має бути ефективний менеджер.
 • Система оцінювання якості роботи вчителя.
 • Достойна зарплатня та високий соціальний статус вчителя.
 • Ефективне самоврядування освітян. Поступове відокремлення вищої освіти від держави.
 • Інтеграція освіти в міжнародне середовище. Диплом має стати визнаним в світі.
 • Українські університети мають бути у міжнародних рейтингах.
 • Людина з вищою освітою має знати більше однієї іноземної мови, одна з яких є офіційною мовою ООН.
 • Ми потребуємо сучасної бізнес-освіти. 
 1. Наука як основа інноваційної економіки.
 • Розвиток науки – не тільки запорука високої якості життя, охорони здоров’я, екологічної безпеки, обороноздатної держави, але й елемент збагачення загальнолюдської культури.
 • Зміна формальної системи захисту наукових робіт на акцент новизни та практичності.
 • Інтеграція в міжнародне наукове товариство.
 • Високий рівень цитування українських науковців як критерій успіху.
 • Прикладний ефект наукової діяльності.
 • Інтенсивний шлях розвитку науки.
 • Інноваційність – запорука економічної успішності держави.
 • Захист прав інтелектуальної власності та впровадження винаходів.
 • Науковець має високий соціальний статус у суспільстві та користується особливою повагою. 
 1. Пряма демократія.
 • Дієві механізми «відкликання» влади та позачергових виборів на всіх рівнях
 • Референдуми, ініціативи та консультації з громадами
 • Народ має право на повстання як останній засіб проти тиранії, гноблення з боку влади
 • Обрання місцевих суддів громадою
 • Запровадження суду присяжних
 • Мінімізація втручання держави в сфери саморегулювання людьми та суспільством 
 1. Нова якість депутатів.
 • KPI (ключові показники ефективності) для депутата кожного рівня.
 • Контроль відвідування засідань та поданих проектів.
 • Професіоналізація депутатської діяльності.
 • Значне зменшення чисельності місцевих депутатів. 
 1. Співпраця з ЄС, Росією та іншими країнами на українських умовах.
 • Впровадження найкращих світових стандартів якості життя.
 • Пріоритет національних інтересів.
 • Вільний перетин кордону. 
 1. Виборча система.
 • Відкриті виборчі списки.
 • Всеукраїнське обрання Президента.
 • Фіксовані дні голосування.
 • Єдині виборчі правила для виборів всіх рівнів. 
 1. Професійна армія з мобілізаційним потенціалом.
 • Обов’язкові військові збори замість строкової служби.
 • Повернення поваги до захисника Вітчизни, український воїн відчуватиме себе гідно.
 • Фінансування армії на рівні не менше 3 % ВВП.
 • Україна повинна бути включена до системи колективної безпеки. 
 1. Свобода слова та ЗМІ. Плюралізм.
 • Створення громадського телебачення та преси на всіх рівнях.
 • Обрання керівників (наглядових рад) громадських ЗМІ на всіх рівнях.
 • Плюралізм.
 • Вільний доступ до мережі Інтернет як базове право. Мінімальний вплив держави на регулювання Інтернету. 
 1. Земля, надра та природні ресурси.
 • Вільний продаж земель несільськогосподарського призначення.
 • Регламентований порядок обороту сільськогосподарської землі.
 • Державний контроль за цільовим використанням землі.
 • Надра та природні ресурси використовуються розумно, з повагою до майбутніх поколінь українців.
 • Абсолютно прозорий порядок отримання дозволів на надра користування, а також прозорий контроль результатів такої діяльності.
 • Вільний доступ людей до лісів, річок, озер, морів. 
 1. Економіка
 • збалансована політика зовнішніх запозичень. Наші діти не повинні віддавати наші борги
 • тотальна дерегуляція
 • запровадження єдиних міжнародних стандартів ведення бізнесу (управлінський облік, корпоративне управління, бухгалтерія, звітність тощо)
 • малий бізнес матиме можливість стати середнім, а середній – великим
 • приватна власність є основою економічної свободи і надійно захищена законом 
 1. Податки
 • громадянин свідомо платить податки за отримання якісних послуг
 • прозора, проста й економічно заохочувальна податкова система
 • вдосконалення спрощеної системи оподаткування та бухгалтерського обліку
 • податкова стимуляція страхувальників житлової нерухомості 
 1. Пенсійне забезпечення.
 • Мінімальної пенсії має вистачати на достойне життя.
 • Пенсія залежить від стажу та умов роботи, а не лише від рівня останньої заробітної плати.
 • Впровадження ефективної системи недержавного пенсійного забезпечення як додаткова альтернатива державному забезпеченню. 
 1. Знищення корупції та хабарництва – запорука грошей для соціальних ініціатив
 • Розділення політичних та службових посад на державній службі.
 • Повна прозорість доходів та видатків бюджетів усіх рівнів.
 • Прозорість та антикорупційність державних закупівель. Електронна форма.
 • Загальне декларування доходів та видатків державними службовцями та членами їх сімей.
 • Люстрація. 
 1. Екологія та здоровий спосіб життя
 • Сучасні механізми утилізації сміття.
 • Збільшення частки «зеленої енергетики».
 • Будівництво житла та промислових об’єктів у гармонії з природою.
 • Пропаганда та заохочування до здорового способу життя. 
 1. Україна – олімпійська країна.
 • Створення ефективної системи мотивацій професійним спортсменам.
 • Створення та впровадження ефективного виховання спортсменів.
 • Розбудова та розвиток спортивної інфраструктури.
 • Державна підтримка та належне фінансування ДЮСШ і шкільних спортивних секцій.
 • Розвинутий олімпійський рух – основа здорової та спортивної нації. 

Ми, свідомі громадяни, жінки та чоловіки різного віку, які об’єдналися в мережу місцевих осередків в усіх регіонах України з метою реалізації нашого бачення країни.

Ми відповідально ставимося до проблем кожної людини, бо людина для нас – основна цінність. Ми об’єднуємо наш досвід і професіоналізм щоб вирішувати проблеми і давати відповіді на ключові запитання в суспільстві.

Ми об’єдналися на основі рівності прав, без вождів і олігархів і ставимо цінності та принципи вище особистих амбіцій.

Ми говоримо зрозумілою мовою для людей і обіцяємо тільки те, що можемо зробити. Також усвідомлюємо, що ми не в змозі знати все, тому готові разом удосконалюватися та спільно приймати нові виклики.

Всі рішення схвалюємо відкрито і спільно в результаті дискусії. Ми уникнули одноосібного прийняття рішень завдяки наявності колегіальних органів управління та ротації в цих органах.

Кожен свідомий громадянин може реалізувати себе в партії, як на місцевому, так і на національному рівні.

Ми невдоволені сьогоднішнім станом політики в Україні, яка не займається вирішенням проблем та відірвана від реального життя, проте пишаємось людьми, серед яких живемо. Переконані, що держава повинна працювати для людей.

Середній клас вважаємо ключовим для розвитку країни. Розмір сукупного капіталу середнього класу повинен перевищувати капітал великого бізнесу.

Ми цінуємо територіальну цілісність України. Це європейська унітарна самоврядна країна, в якій люди об’єднані в сильні громади на місцях.

Для гарантування безпеки в регіоні вважаємо за необхідне затвердження нової військової доктрини та входження України до складу міжнародних систем колективної оборони.  Ініціювання нових систем колективної безпеки є важливим для України та сусідніх держав, які розуміють загрозу втрати незалежності та ідентичності.

Основою для створення нових регіональних систем колективної безпеки повинна бути наявність стратегічного озброєння. Україна може розглядати відновлення ядерного статусу за умов погодження з учасникам системи колективної безпеки.

Виступаємо за повернення престижності професії військових. Потрібно запровадити загально- військові збори з зарахуванням до військового резерву. Українська армія повинна бути професійною, володіти сучасним озброєнням, бути здатною дати відсіч агресорам.

Для гарантування безпеки кожному громадянину необхідно розмежувати та чітко визначити повноваження правоохоронних органів. Запровадити муніципальну міліцію для забезпечення правопорядку. Обмежити повноваження прокуратури виключно до підтримки обвинувачення в суді. Служба безпеки України повинна займатися національною безпекою та антитерористичною діяльністю. Запровадити право на володіння та носіння вогнепальної зброї для дієздатних громадян.

Засоби масової інформації не можуть використовуватися в цілях маніпуляції громадською думкою, особливо якщо це загрожує національній безпеці. Інформаційна політика держави має спрямовуватися на просування національних інтересів та формування позитивного іміджу України у світі.

Для гарантування енергетичної безпеки України потрібно ліквідувати та не допускати монополію на ринку постачання енергоносіїв. Пріоритетом є розвиток видобутку власних ресурсів, енергоощадних технологій та альтернативних джерел енергії в промисловості та побутовому використанні.

У сфері економічного розвитку Україна повинна мінімізувати втручання держави в розвиток бізнесу, забезпечивши рівні права. Держава може тільки створити правила для бізнесу і не повинна ним керувати. Необхідно забезпечити комфортні умови для залучення інвестицій та гарантувати їх захист.

Вважаємо, що українська економіка має перейти із сировинної на інтелектуальну та науково-ємну, виробляти продукти та надавати послуги з високою доданою вартістю. Сфера послуг повинна стати важливим сегментом економіки.

Корупція в усіх сферах суспільного життя в Україні унеможливлює подальший розвиток держави. Відмова від корупційних діянь чи бездіяльності – це завдання для кожного відповідального громадянина. Декларацію про доходи необхідно доповнити інформацією про видатки. Реєстр власності повинен бути відкритим. Спрощення дозвільної системи і дерегуляція знищать передумови для  корупції. Запровадження електронного врядування і оптимізація державного апарату гарантують прозорість у стосунках між державою і громадянином.

Щоб ліквідувати корупцію важливо розвивати галузеві професійні асоціації та передати їм частину функцій державного апарату для розроблення правил функціонування галузі.

Для подолання корупції та відновлення довіри до правоохоронних органів та прокуратури необхідно провести повну заміну кадрів. Держава повинна забезпечити можливість отримання посади лише на основі чесного та прозорого конкурсу. Заробітна плата та умови праці мають бути конкурентоспроможними, водночас підняття окладів повинні супроводжуватись посиленням відповідальності.

Суддями можуть бути тільки професіонали. Їх обрання повинно бути відкритим і об’єктивним за результатами електронного тестування на основі рейтингу. Необхідно прибрати політичну та корупційну складову в процедурі обрання суддів.

Держава повинна забезпечити: базовий рівень надання медичної допомоги кожному українцю; доступну та якісну медицину на засадах сімейної медицини; впровадження страхової медицини; створення прозорого фармацевтичного ринку.

Політика держави повинна спрямовуватись на популяризацію здорового способу життя. Профілактику захворювань вважаємо сферою медицини, а сприяння здоров’ю – відповідальністю суспільства.

Державна політика повинна сприяти розвитку самоусвідомлення українців як громадян єдиної держави з своєю історією і традиціями.

Система освіти повинна відповідати потребам ринку і гарантувати професійний розвиток людини. Якісна освіта є передумовою для формування суспільства нових шансів та відкритих можливостей для кожного.

Успішність країни – молоді освідченні люди зі знанням іноземних мов в органах влади та бізнесі, які можуть  вивести Україну на нову якість життя.

ПРИНЦИПИ

СТАТУТ

СТРУКТУРА ПАРТІЇ