Підтримати Долучитися Увійти

ПОЛОЖЕННЯ про Виконком партійної організації Політичної партії “Сила Людей”

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням Політичної Ради Партії № 23/11-2016 від 19.11.2016 

  1. Загальні положення

1.1. Це Положення про Виконком відповідної місцевої чи обласної партійної організації Політичної партії «Сила Людей» (надалі – Положення) встановлює порядок організації роботи і діяльності Виконкому місцевої чи обласної партійної організації Політичної партії «Сила Людей».

1.2. Норми Положення є спеціальними для цілей врегулювання порядку і процедур роботи Виконкому.

  1. Статус Виконкому

2.1. Виконком є постійно діючим виконавчим органом відповідної місцевої чи обласної партійної організації.

2.2. Виконком здійснює свою діяльність відповідно до Статуту, цього Положення та законодавства України.

2.3. Виконком підпорядковується Конференції, Раді, Голові (Заступнику Голови) відповідної місцевої чи обласної партійної організації, виконує виключно їх рішення та доручення, прийняті в межах своїх повноважень.

  1. Порядок утворення та структура Виконкому

3.1. Виконком місцевої партійної організації утворюється за рішенням Ради місцевої організації.

3.2. Керівник Виконкому місцевої партійної організації, його кількісний склад та його штатний розпис визначаються Конференцією місцевої організації.

3.3. Виконком обласної партійної організації та його штатний розпис і структура утворюється за рішенням Конференції відповідної обласної організації.

3.4. Керівника Виконкому обласної партійної організації призначає Рада відповідної обласної партійної організації.

3.5 Працівники Виконкому відповідної місцевої чи обласної партійної організації призначаються на посаду за наказом Керівника Виконкому.

3.6 Працівники Виконкому відповідної місцевої чи обласної партійної організації звільняються з посади за наказом Керівника Виконкому.

  1. Функції Виконкому

4.1 Виконком виконує наступні функції:

– організаційно забезпечує діяльність керівних органів відповідної місцевої чи обласної партійної організації;

– організовує реалізацію програм, заходів та проектів відповідної місцевої чи обласної партійної організації;

– безпосередньо здійснює заходи з підготовки та участі відповідної місцевої чи обласної партійної організації у виборах до створення окремого місцевого чи обласного виборчого штабу;

– здійснює централізований облік членів відповідної місцевої чи обласної партійної організації, ведення та функціонування Єдиного реєстру членів відповідної місцевої чи обласної партійної організації, партійних структурних утворень на території відповідної організації та визначення моменту їх утворення;

– контролює дотримання кворуму на засіданнях колегіальних органів відповідної місцевої чи обласної партійної організації;

– веде облік сплати членських та інших внесків шляхом ведення реєстру;

– здійснює бухгалтерський облік відповідної місцевої чи обласної партійної організації;

– здійснює підготовку обов’язкових квартальних та річних звітів місцевої чи обласної партійної організації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру до Національного агентства з питань запобігання корупції;

– забезпечує підготовку Конференцій та засідань Ради відповідної місцевої чи обласної партійної організації;

– забезпечує розробку проектів положень та інших внутрішніх документів відповідної місцевої чи обласної партійної організації згідно з компетенцією за рішенням керівних органів такої місцевої чи обласної партійної організації;

– здійснює юридичне забезпечення діяльності керівних органів відповідної місцевої чи обласної партійної організації;

– здійснює діловодство відповідної місцевої чи обласної партійної організації;

– організує отримання та обробку інформації від структурних утворень місцевої чи обласної партійних організацій Політичної партії «Сила Людей»;

– консультує з-приводу процедури створення відповідних структурних утворень місцевої чи обласної організації Політичної партії, ведення документації;

– консультує структурні утворення місцевої чи обласної організації Партії з-приводу проведення засідань Рад і Конференцій, подачі документації до органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян.

  1. Діяльність Виконкому

5.1. Керівник Виконкому формує план роботи Виконкому відповідно до стратегічних та поточних планів відповідної партійної організації.

5.2. Працівники Виконкому забезпечують функціонування Виконкому, виконуючи виключно письмові накази, доручення, розпорядження та вказівки Керівника Виконкому.

5.3. Члени Політичної партії «Сила Людей», зареєстровані на території відповідної партійної організації, можуть подавати пропозиції щодо діяльності Виконкому, надсилаючи їх у письмовій або електронній формі Раді відповідної організації.

5.4. Рада здійснює розгляд таких пропозицій та приймає рішення щодо їх доцільності та актуальності, повідомивши автора пропозиції про результати такого розгляду та передає Виконкому.

5.5. Всі надіслані заяви, скарги, пропозиції розглядаються в порядку, встановленому Законом України «Про звернення громадян».

5.6. Не допускається надання наказів/розпоряджень та доручень безпосередньо працівникам Виконкому від будь-яких членів та органів Політичної партії «Сила Людей», включаючи Центральні керівні органи Політичної партії «Сила Людей», окрім Керівника Виконкому, Голови, Ради, Конференції відповідної місцевої  чи обласної партійної організації.

5.7. Виконком забезпечує ведення документообігу державною мовою.

 Керівник Виконкому

6.1. Керівник Виконкому підзвітний Голові, Конференції, Раді та Контрольно-ревізійній комісії відповідної місцевої чи обласної партійної організації.

6.2. Керівник Виконкому:

– разом з головою місцевої чи обласної організації партії забезпечує організацію належної роботи відповідної партійної організації;

– здійснює безпосередню організацію засідань Конференції відповідної місцевої чи обласної партійної організації;

– у разі припинення повноважень особисто здійснює передачу всієї партійної документації Голові відповідної партійної організації, у випадку відсутності Голови організації – заступнику Голови організації, у разі його відсутності – Виконкому партійної організації вищого рівня, у разі його відсутності – Керівнику Секретаріату Партії;

– вирішує інші питання, що належать до його компетенції за чинним законодавством, цим Положенням, рішенням керівних органів відповідної організації.

                                 ______________________________