Підтримати Долучитися Увійти

Положення про перемовини щодо набуття членства в партії «Сила людей» громадянами, які є членами інших політичних партій чи громадських організацій  або взаємодіють для досягнення суспільно значущих цілей в рамках не легалізованих середовищ чи груп впливу

 1. Ініціатива щодо набуття членства в партії громадянами, які є членами інших політичних партій чи громадських організацій або взаємодіють для досягнення суспільно значущих цілей в рамках не легалізованих середовищ чи груп впливу (далі – група) може надходити або від групи або від членів політичної партії «Сила людей» (далі – Партія).
 2. Протягом 3-х днів, після надходження ініціативи, група перемовників проводить ознайомчу зустріч з уповноваженими представниками групи (на зустрічі в обов’язковому порядку повинні бути присутніми не менше 2-х членів групи перемовників).

Мета зустрічі – знайомство для формування враження про групу, її склад, наміри та цілі, а також донесення загальної інформації про Партію. Як правило, зустріч проходить конфіденційно, якщо про інше група перемовників та група не домовились перед чи під час зустрічі.

 1. Група перемовників (уповноважена нею для цього особа) інформує у термін, не пізніше 6-ти год. після завершення зустрічі, як правило у письмовому вигляді, всіх членів Політичної Ради та Центральної Контрольно-ревізійної комісії про перебіг зустрічі та подає проект рішення про проведення перемовин та про затвердження директив на перемовини про особливості набуття групою членства в Партії.
 2. Політична Рада проводить позачергове засідання у терміни, запропоновані Групою перемовників і приймає або відхиляє рішення про проведення перемовин про особливості набуття групою членства в Партії. У разі позитивного рішення, Політична Рада також затверджує директиви на перемовини.
 3. На початку перемовин Головуючий Політичної Ради підписує з уповноваженою групою особою (за відсутності такої, – з усіма перемовниками від групи) протокол про конфіденційність і зобов’язання до завершення перемовин не починати переговорів з іншими групами та партіями. Переговори тривають до 7 днів. У разі необхідності, вони можуть бути продовжені за рішенням Політичної Ради (ухвалюється на черговому засідання або шляхом опитування) на додаткові 3-7 днів. У виключних обґрунтованих випадках, перемовини можуть бути продовжені за рішенням Політичної Ради (ухвалюється шляхом опитування) на рекомендований групою перемовників час, але не більше ніж на 14 днів.
 4. Група перемовників подає Політичній Раді письмовий звіт про результати кожного раунду перемовин, у термін, як правило до 24-х годин після його завершення.
 5. Результатом перемовин, у разі їхнього успішного завершення, є проект Угоди про набуття групою членства у Партії (далі – Угода). Для узгодження тексту проекту Угоди може утворюватися спільна робоча група у складі 4-6 осіб, на паритетних засадах. При необхідності, перемовники можуть залучати до роботи над текстом проекту Угоди експертів по напрямках зі складу членів Партії.

Угода може, у разі необхідності, містити такі положення:

– зобов’язання Партії внести зміни до своїх внутрішніх документів;

– механізм забезпечення впливу групи на вироблення та прийняття Партією рішень;

– зобов’язання Партії щодо політичної позиції Партії з окремих політичних питань.

Угода в обов’язковому порядку має містити такі положення:

– зобов’язання групи щодо дотримання статутних документів Партії;

– зобов’язання групи інтегруватися в структуру Партії згідно з її Статутом та іншими внутрішніми документами;

– зобов’язання сторін щодо особливостей публічного висвітлення процесу набуття групою членства в Партії.

 1. Проект Угоди невідкладно, як правило протягом 24 годин після його парафування переговірниками, розглядається на позачерговому засіданні Політичної Ради (може відбуватися в режимі он-лайн).

У разі його схвалення, Головуючий Політичної Ради підписує Угоду з уповноваженим групою представником (за відсутності такого з членами групи) в узгоджені терміни. Як правило, церемонія підписання проводиться публічно, Головуючий Політичної Ради разом з уповноваженим групою представником чи представниками проводять прес-конференцію, під час якої інформують суспільство про подальші плани Партії.

 1. Звіт про результати переговорів в 7-ми денний термін готується переговірниками Партії. Після чого він невідкладно, протягом 3-х годин, надсилається Національним Секретаріатом всім членам Партії.
 2. Контроль за виконанням Угоди здійснює Національний Секретаріат. У разі порушень Угоди з боку групи Керівник Національного Секретаріату невідкладно інформує Головуючого Політичної Ради та вносить відповідні пропозиції щодо реагування.
 3. У разі, якщо в результаті перемовин група погоджується набути членство в Партії без будь-яких додаткових передумов, Угода не укладається.