Підтримати Долучитися Увійти

ЯК СТВОРИТИ МІСЦЕВУ ОРГАНІЗАЦІЮ?

Будьте уважні! Відповідно до пункту Статуту Партії 4.13.10. член Партії має право стати членом первинного осередку чи створити новий первинний осередок не раніше, ніж на 31 (тридцять перший) день з моменту набуття (поновлення в членах партії) ним членства в Партії чи виходу із іншого первинного осередку (з дати внесення відповідного запису в Єдиному реєстрі).

 1. Має бути мінімум три осередки, що зареєстровані належним чином в територіальних органах юстиції та висловили бажання об’єднатися.
 2. Інформація про створення відповідної організації має бути анонсована http://cabinet.sylaliudei.ua/nadislaty-anons/ з урахуванням термінів подання пакету документів на посаду Голови організації.
 3. Протокол установчих зборів партійної організації має містити наступні відомості:

  −      дата та місце проведення установчих зборів;

  −      рішення про обрання головуючого та секретаря зборів;

  −      рішення про утворення відповідної організації;

  −      рішення про визначення найменування відповідної організації;

  −      рішення про обрання керівника відповідної партійної організації;

  −      рішення про визначення кількісного та персонального складу керівних та контрольно-ревізійних органів;

  −      рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти партійну організацію для здійснення реєстраційних дій.

 4. Кандидат на посаду Голови місцевої партійної організації повинен подати заяву про свій намір балотуватися не пізніше ніж за 6 днів до початку відповідного засідання. До заяви кандидата додається автобіографія та програма кандидата (пункт 5.15.4. Статуту Партії).
 5. Рада місцевої партійної організації складається з голів первинних осередків, що розташовані на території, на яку поширюється діяльність партійної організації (пункт 7.10. Статуту).
 6. По завершенню Зборів надішліть на rozbudova@sylalyudey.org лист, в якому міститься:
 •  заяву про фіксацію створення партійної організації в Єдиному реєстрі;
 • протокол установчих зборів;
 • реєстр учасників установчих зборів, в якому зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;
 • спільне фото всіх учасників установчих зборів;
 • адресу та номер відділення Нової Пошти, а також контактні дані (П.І.Б., номер мобільного телефону) особи, яка отримає від Секретаріату пакет документів для легалізації.
 • В темі листа вкажіть «Установчі Збори – *Назва району, міста або району у місті*, *тип організації*».

   

В результаті перевірки отриманих документів Секретаріат приймає рішення про початок процедури реєстрації та передає документи для погодження до відповідного контрольно-ревізійного органу. Рішення про відмову у переданні на погодження Секретаріат оформлює письмово, зазначаючи чіткі підстави для відмови та наводячи необхідну аргументацію.

Підставами для відмови є (пункт 19.3.5. Статуту Партії):

Пакет документів є неповним чи документи не відповідають вимогам Статуту;
Особи, що брали участь в установчих зборах, на момент їх проведення не були членами Партії або не були повноважними брати участь у зборах з правом голосу (якщо це вплинуло на дотримання формальних вимог для проведення зборів);
Установчі збори були анонсовані із порушенням термінів анонсування чи проведені у час, відмінний від анонсованого.
У разі прийняття рішення про відмову на підставі неповного пакету документів засновникам осередку надається можливість виправити виявлені недоліки без повторного проведення установчих зборів. У випадку позитивної відповіді, Секретаріат передає рішення до відповідної контрольно-ревізійної комісії для погодження.

Контрольно-ревізійна комісія протягом трьох днів після отримання документів погоджує створення організації та передає погодження Секретаріату.

Комісія може відмовити у погодженні реєстрації організації виключно у разі, якщо документи про створення ппервинного осередку мають очевидні ознаки підроблення або є такими, що не відображають реальні обставини або мають ознаки фіктивності.

8. Інформація про Вашу організацію буде внесена у Єдиний реєстр членів Партії та партійних організацій лише після отримання підтвердження про державну реєстрацію з відповідного територіального відділення юстиції. Скановану копію такого рішення необхідно надіслати на rozbudova@sylalyudey.org (пункт 5.4.4. та пункт 5.19.1. Статуту Партії).

 

Партійна організація має бути легалізована протягом 10 днів з моменту реєстрації.

Зразки документів:

Протокол установчих зборів районної/міської партійної організації

Міські організації створюються лише у містах обласного підпорядкування (див. Перелік).

 

Заява про внесення організації до Єдиного реєстру

Заява згода балотуватись