Підтримати Долучитися Увійти

Центральна контрольно-ревізійна комісія

СКЛАД ЦЕНТРАЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 
Сергій Лисенко

Роман Плавицький

м. Київ

Кокош Філіпп

Чернівецька область

Сергій Лисенко

Київська область


 

Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії – це постійно діючий, незалежний від керівних органів Партії, вищий контрольно-ревізійний орган Партії, що здійснює функції контролю за фінансово-господарською діяльністю Партії та її структурних утворень, а також за дотриманням положень законодавства, Статуту та інших внутрішніх документів Партії.

  • Центральна контрольно-ревізійна комісія здійснює наступні функції:
    здійснює контроль за дотриманням членами Партії, партійними організаціями, їх керівними органами та посадовими особами положень Статуту та інших внутрішніх документів Партії;
  • контролює виконання рішень керівних органів Партії та керівних органів обласних, місцевих та первинних партійних організацій;
  • у випадках передбачених цим Статутом здійснює подання до відповідних органів про ліквідацію партійних організацій та осередків;
  • за заявою членів партії переглядає рішення контрольно-ревізійних комісій партійних організацій всіх рівнів з правом їх скасовування та ухвалення нового рішення по суті спірного питання з підстав і в порядку визначеному Положенням про Центральну контрольно-ревізійну комісію.
  • ухвалює рішення про тимчасове (не більш ніж на 30 днів) зупинення повноважень та відсторонення від діяльності керівників органів управління Партії, партійних організацій всіх рівнів у випадку виявлення грубого порушення ними чинного законодавства України та/або положень цього Статуту, та ініціювання вирішення питання про звільнення особи від займаної посади перед відповідним органом Партії;
  • перевіряє виконання бюджету та фінансових планів Партії, цільове використання коштів та майна Партії на предмет наявності порушень положень Статуту та інших внутрішніх документів Партії;
  • здійснює методичне забезпечення, координацію роботи та загальне керівництво над контрольно-ревізійними комісіями партійних організацій всіх рівнів.

Центральна контрольно-ревізійна комісія формується шляхом делегування представників від контрольно-ревізійних комісій обласних організацій.

ЗВЕРНУТИСЯ до ЦКРК партії “СИЛА ЛЮДЕЙ” можна на email: sylalyudeykrk2014@gmail.com

Прийняті рішення

Регламент роботи ЦКРК

Рішення ЦКРК від 09.09.14

Рішення ЦКРК від 21.09.14

Рішення ЦКРК від 11.10.14

Рішення ЦКРК від 05.06.15

Рішення ЦКРК від 11.06.15

Рішення ЦКРК від 17.08.15 р.

Рішення ЦКРК від 02.09.15 р.

Рішення ЦКРК від 20.09.15 р.

Роз’ яснення ЦКРК від 8.12.15 р.

Рішення ЦКРК від 19.12.15 р.