Підтримати Долучитися Увійти

Роз’яснення Центральної контрольно-ревізійної комісії від 08.12.2015р.

 

Розглядаючи звернення, що поступило до КРК від Київської міської партійної організації щодо можливості участі делегатів від осередків партії, які не об’єднані в місцеві партійні організації у Всеукраїнському З’їзді та про порядок делегування делегатів.

Керуючись п.13.2.1. Статуту, проаналізувавши норми Статуту та положення про Всеукраїнський З’їзд, КРК дійшла до висновку, що

Відповідно до п. 10.2 Статуту повноважними учасниками З’їзду є всі члени Партії або делегати від осередків, відповідно до затвердженої Політичною Радою норми представництва, а також за посадою – члени Політичної Ради, Центральної контрольно-ревізійної комісії та Керівник Секретаріату Партії. П.10.18. Статуту передбачає, що положення про З’їзд Партії не може звужувати права або погіршувати становище членів Партії порівняно з нормами Статуту.

П.1.8. Положення передбачає – повноваження делегата з’їзду підтверджуються протоколом осередку та протоколом відповідної конференції місцевої партійної організації. Список запропонованих делегатів обирається (затверджується) на з’їзд таємним голосуванням на черговій або позачерговій конференції місцевої партійної організації (залежно від графіку-плану роботи місцевої партійної організації), що засвідчується протоколом. Конференція повинна затвердити запропонований осередками список або вказати на недоліки, допущені осередками та відхилити запропонований список. У випадку, якщо місцева партійна конференція не затвердила список обраних делегатів, проводиться повторне обрання осередків делегатами, а повторна конференція місцевої організації, – передбачає затвердження рішення осередку про делегування партійців на З’їзд рішенням місцевої партійної. Для підтвердження повноважень необхідно подавати обидва протоколи.

Таким чином, норми Положення про З’їзд, які зобов’язують затверджувати протоколи партійних осередків рішеннями місцевих партійних організацій є дискримінаційними щодо представників від осередків, де немає місцевої організації та унеможливлюють участь делегатів від цих осередків у З’їзді. Такі вимоги Положення про З’їзд суперечать Статуту та не можуть вважатися чинними.

Статутом чітко визначено, що партійці об’єднані в осередки мають право брати участь у З’їзді, також Статутом чітко передбачено, що звужувати обсяг прав партійців Сили Людей положення не може. Окрім того, Статут в такій редакції набув чинності пізніше, ніж Положення про З’їзд, тому за правилами юридичної техніки чинним є акт вищої юридичної сили та пізніше ухвалений.

Відповідно до п.5.20. Статуту, рішення керівних органів Партії або окремої партійної організації, що виходить за межі їх компетенції чи суперечить положенням цього Статуту, інших внутрішніх (вищих за статусом ніж прийняте рішення) документів Партії або законодавству України є нікчемним з моменту його ухвалення.

У разі необхідності, факт нікчемності такого рішення встановлюється та обґрунтовується контрольно-ревізійним органом відповідного рівня.

Згідно з п.5.23., у випадку виникнення суперечностей, двоякого тлумачення тощо, норми Статуту Партії мають вищий пріоритет над відповідними нормами будь яких інших нормативних документів Партії за виключенням Положення про особливий режим роботи Партії на тимчасово окупованих територіях в частині порядку створення та функціонування партійних організацій на таких територіях. Регламентуючи відносини, що врегульовані Статутом, норми інших нормативних документів Партії не повинні звужувати права та можливості членів Партії.

Таким чином, вважаємо, що для підтвердження повноважень делегата на Всеукраїнський З’їзд партії Сила Людей достатньо подавати лише протокол делегування від осередку. Протокол будь-якої конференції вимагатись не може.

Також звертаємо увагу, що відповідно до п. 1.9. Положення про З’їзд, електронні копії протоколів про висунення та обрання делегатів на З’їзд мають бути надіслані на адресу Національного Секретаріату не пізніше як за п’ять днів до проведення З’їзду для формування Списку реєстрації делегатів З’їзду, визначення їх загальної кількості. Мандати для голосування делегати отримують виключно після пред’явлення оригіналів протоколів про делегування делегатом З’їзду.

Просимо Національний Секретаріат невідкладно довести до відома членів партії Сила Людей надані роз’яснення щодо підтвердження повноважень делегатів на З’їзд та щодо строків подачі копій протоколів до Секретаріату.

 

Голова ЦКРК                                                    Жолнович Оксана