Підтримати Долучитися Увійти

ПОЛІТИЧНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “СИЛА ЛЮДЕЙ”

В центрі нашої уваги – Людина.

Вільна, освічена, відповідальна людина знаходиться в центрі ідеології політичної партії “Сила людей”. Лише людина, яка живе у достатку і має можливість повністю забезпечити себе та свою родину, може вважатися вільною і відповідальною. Така людина робить усвідомлений вибір і є соціально активною незалежно від того займається вона підприєминцькою діяльністю, громадською роботою, є працівником сфери культури, освіти і науки, охорони здоров’я, іншим професіоналом чи кваліфікованим робітником.

Політична партія “Сила людей” прагне, щоб в Україні було більше вільних, освічених і професійних людей, а їх достаток зростав.

Наша мета – сильний Середній клас!

Вільні і відповідальні люди формують Середній клас. В свою чергу Середній клас є основою успішності будь-якої сучасної держави. Саме він є генератором нових ідей, рушієм економічного зростання та ініціатором соціальних перетворень.

Політична партія “Сила людей” заснована представниками Середнього класу і ставить собі за мету розбудову і зміцнення цього прошарку в Україні.

Ми об’єднані навколо спільних Цінностей.

Серед головних цінностей політичної партії “Сила Людей” – Свобода, Відповідальність, Рівність і Справедливість.

Свобода поглядів і самореалізації людини є основою будь-якого демократичного суспільства. Зворотньою стороною Свободи є Відповідальність – лише відповідальність кожної окремої людини є гарантією Свободи інших людей та основою Суспільної злагоди.

Політична партія “Сила людей” обстоює рівність можливостей для усіх людей. Незалежно від матеріального та соціального становища усі рівні перед законом. Рівність ґрунтується на Непорушності прав та Верховенстві права, які становлять основу Справделивості.

Наше бачення майбутнього України – Сталий Розвиток.

Лише орієнтація на Розвиток і забезпечення Конкуренції гарантують успіх України як держави. Забезпечення Розвитку слід розглядати не лише як одне із завдань держави, а як принцип її діяльності і цінність. Лише забезпечення постійного Розвитку в культурній, соціальній, економічній та технологічній сферах є гарантією Суспільного добробуту.

Політична партія “Сила Людей” вбачає можливість забезпечення Розвитку України шляхом вироблення Сталої системи принципів і механізмів, що забезпечуватимуть можливість для самореалізації та зростання достатку усіх людей, які вважають Україну своєю Батьківщиною.

Ми прагнемо Ефективної держави.

Ефективність держави ґрунтується на оптимальному розмежуванні поноважень та ресурсів між національним і місцевим рівнями – публічні послуги мають бути максимально наближені до їх споживачів. Держава не повинна втручатися в регулювання тих питань, які можуть бути вирішенні за рахунок саморегулювання або індивідуальної взаємодії учасників відповідних відносин. Ефективність держави забезпечується Незалежним судом.

Політична партія “Сила Людей” орієнтується на сильні громади і об’єднання людей, які разом вирішують наявні проблеми територій і спільнот та діють задля спільного розвитку, а також здійснюють контроль за ефективністю влади.