Підтримати Долучитися Увійти

МАНІФЕСТ СПРАВЕДЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “СИЛА ЛЮДЕЙ”

Історія надала Україні шанс – шанс посісти гідне місце серед лідерів світової спільноти. Навіть більше – згуртувати їх та стати двигуном прогресу на шляху до загальної справедливості, рівноправності та процвітання. Для цього ми маємо побудувати вільну, заможну, самодостатню Україну з верховенством права та демократії.

Українці у стані війни. Війни не тільки із зовнішнім інтервентом. Його ми переможемо. Наш народ бореться з ворогом страшним та хитрим, що засів у всіх аспектах життя – корупцією бюрократичного апарату, свавіллям обраних представників народу, тиранією олігархів та найвищих посадових осіб нашої держави. Нам випав шанс здолати ворога, який загрожує знищити плоди діяльності наших дідів, батьків, братів та сестер; який загрожує позбавити щасливого дитинства наших дітей та онуків. Це наша відповідальність. І якщо з нею не впораємося ми – не зможе ніхто.

Уряд народу, керований народом в інтересах народу на принципах верховенства права, рівності та гідності кожної людини – ось наша мета. Ця мета є образом і баченням принципово нової України. Держави, пишатися якою зможе кожен. Країни, в якій кожен хоче і може будувати власне життя, гідне поваги інших. Спільноти, де відповідальність за життя та повага до інших є фундаментальною основою будь-якої справедливості.

Першим своїм кроком на шляху до новітньої України ми декларуємо прості та очевидні істини:

 

  • Справедливість базується на відповідальності кожної людини за своє життя.
  • Будь-яка людина заслуговує безумовної поваги до своєї особистості, цілей та вчинків, і це є основою людської гідності. Якщо ж одна людина зазіхає на права, свободи та гідність іншої, вона втрачає свою гідність в очах суспільства.
  • При порушенні принципу справедливості, кожен є відповідальним за її відновлення в межах прав людини.
  • Держави, уряди, політичні партії та інші суспільні інститути створюються для того, щоб примножити можливості кожного керувати своїм життям, наслідками своїх звершень і реалізацією своїх цілей.

Ми визначаємо такі основоположні принципи побудови правової і демократичної держави:

– Держава є правовою, лише якщо її повноваження є похідними від прав кожної людини.

– Держава є демократичною тоді, коли вона будується як єдність самоврядних громад за умови дотримання правової рівності.

– Принципи права та демократії є першочерговими по відношенню до будь-якої конкретної форми державного апарату. Держава чи будь-який інший соціальний інститут мають бути змінені або ліквідовані, якщо вони вступають у протиріччя з принципами права та демократії.

– Сучасна демократична та правова держава є можливою лише за умови створення ефективної системи контролю за державним апаратом з боку громад, інститутів громадського суспільства. Така система контролю має забезпечувати реальний політичний вплив кожного громадянина. 

– Головним завданням держави має бути безсумнівне забезпечення  і захист базових прав людини, громад та громадських організацій.

– Державні інститути зобов’язані забезпечити реалізацію права людей та громад на комунікацію без обмежень та ніколи не формувати бар’єрів між людьми та світом.

– Будь-яка монополізація та централізація веде до встановлення режиму зовнішнього керування, що призводить до спустошення і занепаду як територій, так і будь-яких форм громадських об’єднань. А тому такі явища мають бути ліквідовані.

– Економічна та політична ефективність мають вимірюватися розвитком територій та громад, а не прибутком окремих осіб.

Об’єднавшись навколо цих основоположних принципів, ми розпочинаємо реформування України у державу з верховенством права і демократії, де основними цінностями будуть людська гідність і справедливість.